Ik ben op vrije voeten gesteld. Heb ik recht op rechtsbijstand?

Als u bent aangehouden, dan moet er worden bepaald of u moet worden vastgehouden voor langere duur of dat u na het verhoor weer op vrije voeten wordt gesteld. Bij het maken van deze keuze spelen meerdere factoren een rol. Zo wordt er uiteraard gekeken naar de ernst van het strafbare feit en er zal worden gekeken of u bekend bent bij de politie. Het kan zijn dat u een dagvaarding mee krijgt wanneer er wordt besloten om u op vrije voeten te stellen. Dit betekent dat u voor dat moment mag gaan, maar dat u op een later moment voor de rechter moet verschijnen. U krijgt deze dagvaarding niet altijd mee. Het kan ook zijn dat u deze over de post ontvangt, soms pas maanden later.

Wanneer u te maken krijgt met inverzekeringstelling

Wanneer wordt besloten dat u langer moet worden vastgehouden, dan is er sprake van inverzekeringstelling en heeft u recht op bijstand van een advocaat. Als u zelf geen advocaat heeft, dan kan de dienstdoende piketadvocaat u bijstaan. Ook als u in voorlopige hechtenis wordt genomen zal deze advocaat u bijstaan. De dienstverlening van de advocaat is in dit geval gratis. Dit ligt wel anders wanneer u op vrije voeten bent gesteld.

Als u niet wordt vastgehouden

Bij veel kleine overtredingen en misdrijven kunt u na het verhoor weer naar huis. Dit betekent dat u op vrije voeten wordt gesteld. Als u dan later een dagvaarding ontvangt, dan is het aan u zelf om een advocaat in te schakelen. Dit wordt dan niet automatisch voor u gedaan. Het is raadzaam om zo snel mogelijk na het ontvangen van een dagvaarding contact op te nemen met een advocaat. U mag deze zelf uitkiezen, dus het mag natuurlijk ook de piketadvocaat zijn die u eerder ook heeft bijgestaan. Hoe langer u wacht met het contacteren van een advocaat, hoe minder tijd de advocaat heeft om het dossier te gaan opvragen en de zaak te gaan voorbereiden.

Een advocaat is niet verplicht

Wanneer u een dagvaarding ontvangt, dan bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen om u bij te staan in de betreffende zaak. U heeft het recht om uzelf te verdedigen. Dit is in de meeste gevallen niet de beste keuze, maar u mag dit wel zelf beslissen.

Gefinancierde rechtshulp

Kiest u voor een advocaat, dan moet u deze wel zelf betalen. Uiteraard is niet iedereen hiertoe in staat. Het is dan ook aan te raden om met een advocaat te bespreken of u wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. In dit geval zal de overheid een groot deel van de kosten van de advocaat betalen en betaalt u zelf een bijdrage. Hier moet een verzoek voor worden ingediend en aan de hand van uw inkomen en / of uw vermogen zal worden bepaald of u recht heeft op gefinancierde rechtshulp en hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.