Opsporing en vervolging door het Openbaar Ministerie

Het OM is verantwoordelijk voor het opsporen van strafbare feiten. Dit doet het OM niet zelf, maar dit wordt als het ware aan de politie uitbesteed. Vervolgens is het aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of iemand moet worden vervolgd of niet. De officier van justitie neemt dit besluit. Wanneer deze besluit om u niet te vervolgen, dan kan er worden gesproken van een sepot. Hierbij kan het gaan om een technisch sepot of om een beleidssepot. Van de eerste is sprake wanneer er onvoldoende bewijs is. U kunt ook op basis van het beleid niet worden vervolgd en in dit geval wordt er gesproken van een beleidssepot. Het slachtoffer heeft het recht om bezwaar te maken tegen het sepotbesluit. Deze klacht moet bij het gerechtshof worden ingediend.

De officier van justitie

De officier van justitie neemt de taak van openbaar aanklager op zich wanneer het Openbaar Ministerie besluit om u te vervolgen. Dit wil zeggen dat de officier van justitie zich zal inzetten om een rechter ervan te overtuigen dat u zich daadwerkelijk aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Uiteraard kan de officier van justitie zich ook inzetten om de rechter er juist van te overtuigen dat u het strafbaar feit niet heeft gepleegd, waarop de rechter u zou kunnen vrijspreken. Daarnaast is het aan de officier van justitie om de strafeis bij de rechter voor te leggen. Een rechter kan wel bepalen dat de straf hoger dient te zijn, maar de rechter moet hier ook wel een goede motivatie voor hebben. Wanneer de rechter besluit om een lagere straf aan de verdachte op te leggen, dan hoeft deze hier geen motivatie voor te overleggen.

Heeft het Openbaar Ministerie nog andere taken?

Het Openbaar Ministerie houdt ook toezicht op de uitvoering van straffen. Dit wil zeggen dat het OM ervoor zorgt dat alle opgelegde straffen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook is het OM verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de slachtoffers. Hierbij gaat het vooral om het verschaffen van informatie betreffende de strafzaak, inclusief informatie over de mogelijkheid om een schadevergoeding te ontvangen. In bepaalde situaties kan het Openbaar Ministerie optreden als bemiddelaar tussen het slachtoffer en de dader om tot een goede regeling voor de schade te komen.