Opzeggen huurovereenkomst

In uw huurovereenkomst staat vaak de regels aangegeven over het opzeggen van een contract. De regels voor de opzegging zijn geregeld in het huurrecht, maar soms kan een verhuurder hier van afwijken. Het is dus altijd slim als u gaat opzeggen om uw huidige huurovereenkomst na te kijken. De meeste huurcontracten zegt u schriftelijk op. Het is van belang dat deze brief juridisch klopt en dat u deze aangetekend verzend. De verhuurder kan dan achteraf niet zeggen dat de brief nooit ontvangen is. De meeste verhuurders nemen na de opzegging ook contact op met de huurder. U weet zo zeker dat uw bericht goed is aangekomen. Wij kunnen uw contract nakijken en met een oplossing komen.

Het opzegtermijn

Het is belangrijk dat u weet dat u een opzegtermijn heeft bij een huurovereenkomst. In de overeenkomst zelf staat aangegeven wat dit termijn precies is. Bij sociale huurwoningen is het opzegtermijn meestal een maand. Het termijn staat meestal gelijk aan het betalingstermijn van de huur en dit is dus een maand. Het is wel zo dat u vaak een woning voor minimaal een bepaalde periode huurt. Dit is meestal één jaar. U kunt dus niet eerder dan na een jaar uw huurcontract opzeggen. U kunt wel eerder uw opzegbrief sturen, maar deze gaat pas in als uw huurcontract is afgelopen. De meeste huurovereenkomsten worden afgesloten voor één jaar. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen waarbij het contract langer doorloopt.

Een waarborgsom bij het opzeggen huurovereenkomst

Bij de meeste huurwoningen wordt er een waarborgsom gevraagd. Dit bedrag staat soms gelijk aan één maand huur. Het is niet zo dat dit bedrag verrekent wordt met de laatste maand huur die u moet betalen. Het komt dus nooit voor dat u een maand geen huur hoeft te betalen. De waarborgsom wordt genomen om een bedrag achter de hand te hebben voor als u uw verplichtingen niet meer nakomt. Als er bijvoorbeeld gebreken aan de woning zijn ontstaan die door u toedoen ontstaan, dan kan een verhuurder besluiten dat u de waarborgsom niet terug krijgt. Over dit punt kunnen nog weleens juridische conflicten ontstaan na het opzeggen van de huurovereenkomst. Daarnaast willen verhuurders nog weleens te laat zijn met het terugstorten van de waarborgsom. Een jurist kan u eventueel helpen om het bedrag terug te storten.

Opzeggen huurovereenkomst door de verhuurder

Het komt gelukkig niet vaak voor, maar het kan gebeuren dat de verhuurder zelf de huurovereenkomst opzegt. Dit mag eigenlijk alleen onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als het huidige huurcontract is afgelopen en niet verlengt wordt. Als het bestemmingsplan gewijzigd is of als een wanprestatie als huurder heeft gepleegd. Bijvoorbeeld als u al drie maanden lang de huur niet betaalt. Daarbij moet u schriftelijk akkoord gaan bij het opzeggen van de huurovereenkomst. Als u niet akkoord gaat dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. De rechter beslist of u de woning moet verlaten of dat u de woning mag blijven huren. Bij een opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder gaat altijd de huurbescherming in.