Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Als een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd zowel door de werknemer als werkgever dan moet er rekening gehouden worden met een opzegtermijn. Bij vrijwel alle ontslagprocedures is het opzegtermijn geldig behalve als de werknemer op staande voet ontslagen is. Als één van beide partijen het contract opzegt zonder opzegtermijn dan is het mogelijk dat deze partij een schadevergoeding moet betalen aan de ander.

Wanneer moet u exact uw arbeidscontract opzeggen?

Een opzegging van een arbeidscontract dient altijd aan het einde van de maand te gebeuren. Dit moet gebeuren zowel voor de werknemer als de werkgever. Het opzegtermijn begint vervolgens op de eerste dag van de nieuwe maand. Stel u wilt per 1 november bij een nieuw bedrijf beginnen dan zegt u eind september uw contract op. Er kan soms wel afgeweken worden van het opzegtermijn. Beide partijen moeten hiervoor schriftelijk vastleggen dat ze afzien van het opzegtermijn.

Wat is het opzegtermijn van de werkgever?

Volgens de nieuwe regelgeving is de werkgever verplicht om minimaal een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Als u een tijdelijk contract heeft dan is de werkgever verplicht om één maand vooraf aan te geven dat het contract opgezegd wordt. Overigens kan een werkgever ook besluiten om het contract eerder te beëindigen terwijl u een vast contract heeft. De werkgever heeft dan eerst een ontslagvergunning van het UWV nodig. Pas als er een ontslagvergunning is gaat het opzegtermijn in. Als het lang geduurd heeft tot er een ontslagvergunning was dan mag de werkgever deze tijd eraf trekken. Dit mag tot er minimaal één maand opzegtermijn overblijft. De lengte van het opzegtermijn is bij werkgevers afhankelijk van de periode dat u ergens gewerkt heeft. Als u kort bij een bedrijf gewerkt heeft dan is het opzegtermijn standaard één maand. Als u langer in dienst bent dan wordt het opzegtermijn ook langer. Bij een dienst tijd van 5 tot 10 jaar is het 2 maanden en bij 10 tot 15 jaar is het 3 maanden. Als het dienstverband 15 jaar of langer heeft geduurd dan is het opzegtermijn 4 maanden.

Opzegtermijn van de werknemer

Als u een andere baan gevonden heeft dan moet u natuurlijk het oude eerst opzeggen. U heeft doorgaans een opzegtermijn van één maand. Soms kan hierin worden afgeweken dit staat dan in uw individuele arbeidsovereenkomst of cao. Het opzegtermijn mag nooit langer dan 6 maanden zijn. Naast het opzegtermijn kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om uw contract op te zeggen. Dit gebeurd bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd is meestal een wederzijdse goedkeuring nodig. Het is niet mogelijk om uw contract op te zeggen en u bent verplicht deze tijd uit te zitten. In sommige arbeidsovereenkomsten is wel een zinnetje opgenomen waarin staat dat u het contract mag opzeggen. Als dit erin staat dan is dit vaak wederzijds. Dit betekent vaak ook dat de werkgever tussentijds het contract met een goede reden mag opzeggen. Juridisch advies bij opzegtermijn arbeidsovereenkomst kan dan gepast zijn.