Opzegtermijn bij ontslag

Als u een contract wilt opzeggen of als uw werkgever uw contract wil opzeggen dan is er altijd een opzegtermijn. Beide partijen zijn verplicht om zich aan het opzegtermijn te houden. Als er niet op tijd wordt opgezegd dan kan het gebeuren dat beide partijen recht hebben op een vergoeding. Als een werkgever te laat is dan krijgt u bijvoorbeeld nog een maand extra salaris mee. Werknemers moeten vaak een schadevergoeding betalen of nog een maand langer doorwerken. Het is dus van belang om bij twijfel altijd juridisch advies over het opzegtermijn bij ontslag te vragen. U weet dan zeker dat u op de juiste manier uw contract heeft opgezegd en binnen het vastgestelde termijn.

Opzeggen aan het einde van de maand

Beide partijen dienen het contract op te zeggen aan het einde van de maand. Het opzegtermijn gaat dan officieel in op de eerste dag van de nieuwe maand. Stel u zegt eind september uw contract op, dan gaat uw opzegtermijn per 1 oktober in. De laatste werkdag is meestal gelijk aan de laatste dag van de maand van het opzegtermijn. Bij de meeste contracten is er namelijk een opzegtermijn van één maand. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen eventueel met een schriftelijk overleg hiervan afwijken. In een schriftelijke overeenstemming kan een andere datum aangewezen worden als de laatste werkdag. Soms kan het termijn ook worden ingekort door vakantiedagen die worden opgenomen door de werknemer.

Het opzegtermijn van de werkgever

Het opzegtermijn van de werkgever is afhankelijk van de periode dat u heeft gewerkt binnen het bedrijf. Het opzegtermijn kan pas ingaan als de werkgever een officiële ontslagvergunning heeft gekregen van het UWV. Hoe langer de werknemer in dienst is, hoe langer het opzegtermijn van de werkgever is. Bij een arbeidsovereenkomst korter dan 5 jaar is het opzegtermijn altijd 1 maand. Bij 5 tot 10 jaar 2 maanden, 10 tot 15 jaar 3 maanden en 15 jaar en langer 4 maanden. Een bedrijf kan ook een ontslagvergunning krijgen van het UWV werkbedrijf. Het opzegtermijn kan dan met een maand ingekort worden. Dit kan alleen als er minimaal één maand opzegtermijn overblijft.

Is er altijd een ontslagvergunning nodig?

Een werkgever heeft altijd een ontslagvergunning nodig en als de werkgever dit niet heeft dan kunt u binnen 6 maanden het voorstel vernietigen. In sommige situaties kan het gebeuren dat er geen ontslagvergunning nodig is. Dit kan bij een ontslag op staande voet of een ontslag tijdens de proeftijd. Er is ook geen vergunning nodig als u samen bent overeengekomen om het contract te beëindigen.

Het opzegtermijn van de werknemer

Als werknemer heeft u ook een opzegtermijn als u ontslag wilt nemen. Wij raden u alleen aan om in uitzonderlijke situaties zelf ontslag te nemen. Bijvoorbeeld als u al een andere baan gevonden heeft. Het opzegtermijn van een werknemer is standaard één maand tenzij er anders in het cao is overeengekomen. Het opzegtermijn kan nooit langer dan 6 maanden zijn in een afwijkend cao. Als een contract voor een bepaalde duur heeft dan kan het zijn dat u geen ontslag kunt nemen. U dient alleen wel uw contract op te zeggen een maand voordat het contract ten einde loopt. U dient uw contract altijd schriftelijk op te zeggen en het is slim om dit per aangetekende brief te doen. U heeft dan een bewijs van ontvangst en er kunnen dan geen discussies over ontstaan.