Overeenkomst van opdracht

De meeste overeenkomsten worden in de Nederlandse wetgeving algemeen beschreven. Voor sommige overeenkomsten gelden echter andere regels. Ook hebben deze vaak meer toelichting nodig. Dit zien we bijvoorbeeld bij het arbeidsovereenkomst, maar ook bij een overeenkomst van opdracht.

Overeenkomst van opdracht, die term doet bij de meeste mensen nog geen belletje rinkelen. Wat bedoelen we hier dan ook precies mee? En welke regels worden genoemd in de wetgeving?

Overeenkomst van opdracht: wat is dat eigenlijk?

Bij een overeenkomst van opdracht wordt er altijd een opdracht aangenomen van een opdrachtgever. Dit klinkt misschien een beetje vreemd, daarom lichten we het hieronder graag toe.

Bij alle overeenkomsten in het dagelijks leven wordt er een commitment gesloten tussen twee partijen. Hierbij gaat het meestal om een opdracht die in het teken staat van werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Maar waarin onderscheidt een overeenkomst van opdracht zich dan van andere overeenkomsten die in de wet zijn opgenomen? De volgende overeenkomsten gelden niet onder de regels van de overeenkomst van opdracht:

– Overeenkomsten over vervoer (bedrijfsvervoer, enzovoorts)
– Overeenkomsten van bewaarneming
– Arbeidsovereenkomsten

Als de opdrachtgever en opdrachtnemer niets met elkaar hebben afgesproken, kan één van de partijen terugvallen op de wetgeving omtrent overeenkomst van opdracht. Als er wel iets besproken is tussen de partijen, zal dat altijd blijven staan en gelden.

Wat staat er in de wet beschreven?

In de wet staat beschreven hoe zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever zich aan de overeenkomst moeten houden. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk dat de opdrachtnemer de werkzaamheden naar behoren uitvoert en hij de opdracht ook nog eens zelf uitvoert. De afspraak is immers met hem gemaakt, dus hij mag dit niet zonder het medeweten van de opdrachtgever uitbesteden.

De opdrachtgever is daarbij weer verplicht om de opdrachtnemer te betalen als hij de werkzaamheden heeft voltooid. Als er niet van te voren is bepaald hoeveel de opdracht gaat kosten, dan wordt een redelijke loon betaald. Hierbij moet rekening gehouden worden met het minimumloon en ‘normaal loon’ voor de branche waarin de opdrachtnemer werkzaam is.

Als één van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt, kan hiervoor juridische hulp worden ingeschakeld. Hierbij zal de kantonrechter samen met beide partijen in gesprek gaan. Hierbij zal er uiteindelijk een uitspraak volgen.

Opzeggen van overeenkomst

Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht lijkt op papier heel eenvoudig. Iedere opdrachtgever moet dit te allen tijde kunnen doen. In de praktijk blijkt dit echter tot anders zijn. Zo kan er een in de rechtspraak bepaald worden dat het écht niet altijd kan. Als de opdrachtnemer schade oploopt door het beëindigen van de overeenkomt, kan de rechtspraak uitwijzen dat er een schadevergoeding betaald moet worden. Dit geldt echter alleen voor professionele opdrachtgevers. Bij particulieren is dit wél te allen tijde mogelijk!

Twijfelt u over uw rechten als opdrachtgever of opdrachtnemer? Neem dan contact op met een juridisch adviseur voor persoonlijk advies. Deze kan samen met u de situatie bekijken en beoordelen of u sterk zal staan in een rechterlijke procedure. De overeenkomst van opdracht is een speciale overeenkomst die over een aantal bijzondere regels beschikt. Bij conflicten over de overeenkomst is het dan ook altijd verstandig om een jurist in te schakelen.