Overlijden en erven

Samenwonen en overlijden partner

In deze tijd gebeurt het steeds vaker dat partners wel gaan samenwonen, maar niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Het regelen van zaken voor het moment dat één van de partners komt te overlijden wordt achterwege gelaten. In dit geval is het zo dat beide partners hun eigen vermogens en eigendommen behouden. Deze worden in geen geval samengevoegd tot een gezamenlijk bezit, maar blijven altijd van elkaar gescheiden, ook na het overlijden. Lees meer

Testament, wat is het en hoe wordt dit gemaakt?

Een testament is een akte die moet worden opgesteld door een notaris. Deze notariële akte legt vast wat er met het nalatenschap dient te gebeuren wanneer de persoon van wie het testament is komt te overlijden. Deze persoon wordt ook wel de testateur genoemd. Wanneer er geen testament is opgesteld en iemand komt te overlijden, dan is het aan de wet om te bepalen welke personen er tot de erfgenamen behoren en welke niet. Lees meer

Basisprincipes van het wettelijke erfrecht

In het wettelijk erfrecht wordt er gesproken van een vermogen van een overleden persoon. Het vermogen bestaat uit zowel de bezittingen als de eventuele schulden. Wanneer er sprake is van erfopvolging, dan wordt het vermogen overgenomen door de erfgenamen van de overleden persoon. Lees meer

Nalatenschap, wat is het precies?

De nalatenschap van een overleden persoon wordt ook wel omschreven als de erfenis. Vaak wordt er gedacht dat een erfenis altijd een mooie som geld is voor de nabestaanden, maar niets is minder waar. Lees meer

Executeur

Een executeur hoeft lang niet altijd te worden aangesteld. Het is in verreweg de meeste gevallen zo dat de erfgenamen zelf zorgen voor een correctie uitvoering van het testament. Het kan zijn dat er in het testament staat aangegeven dat er een executeur aangesteld moet worden, of dat er meerdere executeurs moeten worden aangesteld. Lees meer