Het pensioen en het pensioengat

Veel mensen vragen zich af wat nu een goed pensioen is. Dit is een moeilijke vraag die niet zomaar een standaard antwoord heeft. Het is namelijk zo dat dit heel persoonlijk is. Wanneer u gewend bent aan een salaris van € 12.000,- bruto per jaar, dan heeft u eigenlijk al voldoende aan de AOW die u standaard krijgt. In dit geval is ieder pensioen goed, want het is een aanvulling op het bedrag waar u al voldoende aan heeft. Onder meer uw wensen, uw werksituatie, uw thuissituatie en uw financiële toestand hebben invloed op wat u beschouwt als een goed en aangenaam pensioen. Over het algemeen wordt een pensioen als goed beschouwd wanneer deze 70% van uw laatst genoten loon is.

Waarom maar 70% van het laatst genoten loon?

Van uw laatst genoten loon moest u nog diverse premies betalen. Dit zijn de premies voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de premies voor de Algemene Nabestaandenwet, de premies voor de Algemene Ouderdomswet en de premies voor de Algemene Kinderbijslagwet. Deze hoeft u niet meer te betalen wanneer u de leeftijd van 67 jaar (2016) heeft bereikt. Dit bedrag bespaart u dus en daarom is 70% van het laatst genoten loon voldoende om op een prettige manier verder te kunnen leven. Het is namelijk zo dat de premies bij elkaar opgeteld meer dan 31% van uw loon vormen. U betaalt deze premies volksverzekeringen aan de belastin middels de belastingheffing. Deze 31% hoeft u niet meer af te staan en daarom houdt u in feite iets meer over wanneer u 70% ontvangt dan toen u nog 100% aan loon ontving.

Is 70% wel voldoende?

Of 70% van het laatst genoten loon daadwerkelijk voldoende is, dat is voor u om te bepalen. Het is zo dat de ene persoon na het ingaan van het pensioen meer vaste lasten heeft dan de andere persoon. Mensen die een koopwoning bezitten waarvan de hypotheek is afgelost bij het ingaan van het pensioen hebben aanzienlijk lagere woonlasten dan mensen die een huurwoning bewonen. Anderen hebben voldoende aan slechts 50% van het laatst genoten salaris, bijvoorbeeld omdat de maandlasten ook sterk verlagen bij het ingaan van het pensioen.

Wanneer is er sprake van een pensioengat?

Heeft u 70% van het laatst genoten loon nodig wanneer u met pensioen gaat, maar haalt u dit percentage niet op het moment dat u met pensioen gaat? Dan wordt er gesproken van een pensioengat. Wanneer iemand een pensioen van 70% van het laatst genoten loon nodig heeft en uiteindelijk maar uit zal komen op een pensioen ter waarde van 55% van het laatst genoten loon, dan bestaat er dus een pensioengat van 15%.