Ik heb een pensioengat. En nu?

Standaard is er sprake van een pensioengat wanneer u de 70% van het laatst genoten loon niet bereikt wanneer u met pensioen gaat. Toch is dit in principe heel persoonlijk. De ene persoon heeft na het pensioen meer geld nodig om fijn te kunnen leven dan de ander. Vaste lasten en overige uitgaven zijn persoonlijk. Er zijn bijvoorbeeld alleen al in hypotheeklasten en huurlasten grote verschillen per maand te zien. Hier moet u rekening mee houden bij het bepalen hoeveel u nodig heeft. Stel dat u inderdaad 70% van uw laatst genoten loon nodig heeft en u haalt maar 50%, dan heeft u een pensioengat.

Waaruit bestaat het pensioen?

Het pensioen bestaat in principe uit de uitkering van een pensioenfonds, uit de AOW en een eventuele financiële voorziening die u zelf heeft getroffen. U kunt deze zaken, of eigenlijk de aanwezige zaken, bij elkaar optellen om uit te zoeken hoeveel pensioen u uiteindelijk ontvangt. U dient dus een schatting te maken van het pensioeninkomen. Vervolgens bekijkt u hoeveel pensioeninkomen u nodig heeft om fijn te kunnen leven. Is dit laatste bedrag hoger dan het eerste bedrag? Dan is er sprake van een tekort, ofwel een pensioengat. Er moet dan worden bekeken hoe dit aangevuld kan worden.

Het inschakelen van een financieel planner

Lang niet iedereen is even goed op de hoogte van het opgebouwde pensioen. Wanneer u meerdere werkgevers heeft gehad waarbij u pensioen heeft opgebouwd, dan is het soms lastig om te bepalen op welk bedrag u recht heeft. Daarnaast kunnen ook andere zaken een rol spelen, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding en partnerpensioen. Wanneer u het overzicht totaal kwijt bent, dan is het verstandig om een financieel planner in te schakelen om de zaken helder te maken. Deze kan alles voor u achterhalen om uiteindelijk een optelsom voor u te kunnen maken met welk bedrag u rekening mag houden wanneer u met pensioen gaat.

Wanneer is een aanvullende pensioenregeling raadzaam?

Het is mogelijk om een aanvullende pensioenregeling aan te gaan. Wanneer blijkt dat u tekort komt aan pensioen, dan is dit een goede optie. Het is wel de moeite waard om deze zaak te bespreken met een adviseur. Het aangaan van een aanvullende pensioenregeling kost u namelijk geld en dit is zonde wanneer u uiteindelijk ook tevreden zou zijn geweest met het bedrag dat u zou krijgen. Wellicht heeft u veel vermogen en kunt u hier extra uit putten om een pensioengat te dichten. Ook is het mogelijk dat u slechts een klein deel tekort komt en dat u eigenlijk ook heel goed kunt leven met dit kleine tekort. U kunt dit bespreken met een adviseur om te controleren in hoeverre een aanvullende pensioenregeling raadzaam is.

Afhankelijk van hoe u de toekomst ziet

Samen met een adviseur kunt u ook kijken naar de levensstijl die u wilt aannemen na uw pensioen en hoe uw leven er in de basis uitziet. Heeft u bijvoorbeeld een jongere partner met een fulltime baan die nog enkele jaren een fulltime salaris behoudt? Heeft u en groot eigen vermogen of heeft u slechts enkele honderden euro’s op de spaarrekening staan? Wilt u drie maal per jaar op vakantie naar het buitenland of wilt u misschien een tweede woning in het buitenland kopen? Wilt u zich gaan richten op uw hobby’s en kosten deze u weinig tot niets aan financiële middelen? Dit soort zaken kunt u samen met uw adviseur onder de loep nemen, zodat u geen risico’s hoeft te lopen.