Pesten en intimidatie op het werk

Helaas komt het dagelijks voor dat werknemers te maken krijgen met pesten of intimidatie op het werk. Jaarlijks krijgen tienduizenden medewerkers te maken met pesten op het werk. Vaak gaat het niet om een eenmalig incident, maar een arbeidsconflict waar zowel mannen als vrouwen dagelijks mee te maken krijgen. Soms wordt een medewerker zelfs fysiek aangevallen door een collega. Het komt heel soms zelfs voor dat de leidinggevende schuldig is voor het pesten op het werk. Het is dan lastig om ergens aan te kloppen met uw problemen.

De werkgever is verantwoordelijk

Officieel is de werkgever verantwoordelijk voor de situatie op de werkvloer. De werkgever moet voorkomen dat pesten en intimidatie op het werk voorkomt. Als het toch voorkomt, dan moet er een oplossing komen om het pesten te stoppen. Uw klacht moet dan ook serieus genomen worden zodra u deze neerlegt bij uw werkgever. De risico’s op pesten, intimidatie en seksuele intimidatie moeten door de werkgever ook in kaart gebracht worden. Er moet ook een plan gemaakt worden om dit te voorkomen. Eventueel moeten de werknemers worden aangesproken op hun gedrag. Daarnaast worden er maatregelen genomen tegen het pesten. Een werknemer kan bijvoorbeeld onbetaald geschorst worden vanwege pestpraktijken.

Wat kunt u doen als werknemer?

Als u te maken krijgt met pesten of intimidatie op het werk dan dient u een officiële klacht in bij uw werkgever. De werkgever is verplicht om de klacht in behandeling te nemen en maatregelen te nemen. Zo nodig kan de werkgever actie ondernemen richting de dader. De werkgever kan ook besluiten om als mediator op te treden. Als klachten niet helpen of als de werkgever zelf ook schuldig is aan pesten op het werk dan kunt u naar de Commissie Gelijke Behandeling stappen. U kunt hier een officiële klacht indienen die behandeld zal worden door de commissie zelf. De commissie kan bijvoorbeeld een schadevergoeding eisen en zorgt voor een oplossing tussen de werknemer en de werkgever. De uitspraak van de Commissie is gelijk aan het gerechtshof, maar het is wel mogelijk om hierop in beroep te gaan bij de kantonrechter. Een jurist kan u helpen om een officiële aanklacht in te dienen.

Strafbaar handelen van collega’s of werkgever

Als er lichamelijk geweld of sprake is van seksuele intimidatie, dan is dit niet alleen strafbaar op de werkvloer, maar ook strafrechtelijk. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie naast een melding bij het CGB. Een werkgever is namelijk verplicht om dit soort situaties te voorkomen en u kunt van uw werkgever een schadevergoeding eisen. Het is ook mogelijk om de werkgever te verplichten om maatregelen te nemen en eventueel de andere werknemer te schorsen of te ontslaan. Juridisch advies bij de aanpak van uw werkgever is hierbij van belang zodat u precies weet wat uw recht is. U kunt dit professioneel aanpakken met onze juridische hulp waarbij het eerste advies altijd gratis is.