Proeftijd

Als u een nieuwe baan heeft, dan kan het gebeuren dat de baan niet aan de verwachtingen voldoet. Of dat u ineens een andere aanbieding krijgt die beter is. Voor deze situaties is bedacht dat er een proeftijd wordt ingesteld. Een proeftijd is normaal gesproken één maand en maximaal twee maanden. In deze periode kan zowel de werknemer als de werkgever vrij zijn om een baan op te zeggen zonder reden. Het geeft u de tijd om te kijken of de baan aan uw verwachtingen voldoet. Misschien vindt u de baan wel helemaal niets en besluit u per direct te stoppen. Dit kan allemaal tijdens de proeftijd.

Ontslagregels tijdens de proeftijd

In principe gelden dezelfde ontslagregels tijdens de proeftijd. U mag bijvoorbeeld nooit ontslagen worden door ziekte. Natuurlijk kan een werkgever het contract opzeggen, maar u kunt dit aanvechten. U heeft bijvoorbeeld geen eerlijke kans gekregen om u als werknemer te bewijzen doordat u ziek bent geworden. Naast de ontslagverboden mag een werkgever wel ten alle tijden tijdens de proeftijd besluiten om het contract stop te zetten. Bijvoorbeeld omdat u niet geschrikt blijkt te zijn voor de functie. Twijfelt u aan de rechtsgeldigheid van uw ontslag tijdens de proeftijd? U kunt altijd juridisch advies bij proeftijd aanvragen via onze website. Ons eerste advies is altijd gratis, zodat u weet wat uw rechtspositie is binnen deze zaak.

Wijziging in de proeftijd per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 is er een hoop gewijzigd omtrent het arbeidsrecht. Er is bijvoorbeeld in de wet bepaald dat u geen proeftijd meer mag krijgen als u een tijdelijk contract heeft van 6 maanden. Dit wordt gedaan om werkgevers te pushen een contract voor een langere periode af te sluiten. Als er in een contract toch een proeftijd staat aangegeven, dan is deze niet rechtsgeldig volgens de nieuwe wetgeving. Uw werkgever is namelijk verplicht om u voor 6 maanden in dienst te nemen.

Aan welke voorwaarden moet een proeftijd voldoen?

De proeftijd moet aan een aantal voorwaarden voldoen om officieel gemaakt te worden. Als eerste moet de proeftijd officieel schriftelijk overeengekomen zijn. De proeftijd duurt maximaal twee maanden, maar duurt meestal één maand. Bij een contract van een half jaar mag er dus geen proeftijd worden opgenomen. Als u een vast arbeidscontract heeft dan mag u maximaal twee maanden een proeftijd krijgen. De proeftijd is zowel voor de werknemer als de werkgever even lang. De proeftijd gaat direct in bij het begin van het arbeidscontract. Als een proeftijd niet schriftelijk is vastgelegd, dan is deze dus nooit geldig en moet uw werkgever de officiële ontslagprocedure in werking stellen. Het is niet mogelijk om na het verlopen van uw eerste proeftijd dat u een tweede proeftijd krijgt. Dit kan alleen als u een andere functie krijgt aangeboden binnen hetzelfde bedrijf. In andere situaties is een tweede proeftijd nooit toegestaan. Het is ook niet toegestaan als het bedrijf wordt overgenomen en u een nieuwe baas krijgt.