Heb ik recht op informatie van de overheid?

Overheidsinformatie is informatie die voor iedereen bereikbaar is. Het is zo dat deze informatie openbaar is, waardoor u altijd recht heeft op overheidsinformatie. Vaak is het zo dat de overheid veel informatie uit eigen initiatief deelt met het Nederlandse volk. Zo worden er publicaties gerealiseerd, wordt er gecommuniceerd via de televisiecommercials en kunt u brochures lezen. Toch is het zo dat de overheid niet alle informatie automatisch met het Nederlandse volk deelt, vaak ook omdat het niet voor iedereen interessant is. Het kan zijn dat u behoefte heeft aan specifieke informatie. In dit geval heeft u het recht om een verzoek in te dienen. U doet dan een zogenaamd Wob-verzoek.

Wet openbaarheid van bestuur

Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van deze wet heeft u het recht om een informatieverzoek in te dienen bij een overheidsinstantie. Het gaat in dit geval om een verzoek om informatie te delen over een bestuurlijke zaak. In veel gevallen worden de Wob-verzoeken bij gemeenten ingediend. Wij kunnen u hier een voorbeeld van geven. Meneer Boere woont in een portiekflat aan de Kerkstraat. Aan deze straat staan vier portiekflats. Vorige week is er een behoorlijke hoeveelheid sneeuw gevallen en van één van de vier flats is hierop het dak ingezakt. Hierdoor zijn de woningen op de bovenste verdieping onbewoonbaar verklaard. Meneer Boere maakt zich nu behoorlijke zorgen. Hij woont in de naastgelegen portiekflat op de bovenste verdieping. Hij wil eigenlijk alle documentatie over de portiekflats inzien, zodat hij inzicht krijgt in de constructie van het gebouw. Hij dient hiervoor een Wob-verzoek in bij de gemeente. Er wordt gehoor gegeven aan zijn verzoek en meneer Boere krijgt een complete map met documenten over de portiekflats toegestuurd.

Wanneer kunt u een Wob-verzoek indienen?

Een Wob-verzoek kan in de meest uiteenlopende situaties worden ingediend. Het kan zijn dat u vlakbij een bedrijventerrein woont en u wilt weten in hoeverre het veilig is om op zo korte afstand van deze bedrijven te wonen. Het kan ook zijn dat u heeft gehoord dat er een groot flatgebouw zal worden gebouwd dat uw zicht zal gaan belemmeren, waardoor u wilt weten of dit inderdaad het geval is. Niet alleen particulieren hebben het recht om een Wob-verzoek in te dienen, maar ook professionals. U kunt hierbij denken aan journalisten die extra informatie nodig hebben voor een journalistiek / redactioneel stuk, maar bijvoorbeeld ook aan ambtenaren en advocaten. Voor het indienen van een Wob-verzoek bij een Nederlandse overheidsinstantie hoeft u zelfs geen Nederlander te zijn.

Waar moet een Wob-verzoek worden ingediend?

Een Wob-verzoek moet bij een overheidsinstelling, ofwel een bestuursorgaan, worden ingediend. U kunt het verzoek bij meerdere partijen indienen, uiteraard afhankelijk van het soort informatie dat u wilt verkrijgen door het indienen van het Wob-verzoek. Zo zijn er bepaalde ministeries waar u een Wob-verzoek in kunt dienen, maar dit kan ook bij de Nederlandse staat, bij een provincie, bij een waterschap of gemeente en bij instellingen en ondernemingen die opereren onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan.