Wat zijn mijn rechten als slachtoffer?

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan heeft u uiteraard een aantal belangrijke rechten waar u gebruik van mag maken. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om op de hoogte gehouden te worden door justitie, zodat u goed weet hoe het strafproces verloopt tegen de betreffende verdachte of verdachten. Bij het doen van uw aangifte kunt u aan de politie aangeven dat u graag wilt weten wat er gebeurt. U wordt dan op belangrijke momenten tijdens het proces gecontacteerd.

Het recht tot het indienen van een klaagschrift

Als slachtoffer heeft u het recht tot het indienen van een klaagschrift wanneer de officier van justitie heeft besloten om de verdachte niet te laten verschijnen voor de rechter of wanneer deze heeft besloten om de strafzaak enkel ad informandum te behandelen. Dit houdt in dat er wordt besloten dat de zaak niet inhoudelijk zal worden behandeld tijdens de strafzitting. Wanneer dit het geval is, dan heeft u als slachtoffer niet de mogelijkheid om tijdens de strafzaak een schadeclaim in te dienen. Door een klaagschrift in te dienen kunt u verzoeken om de verdachte wel voor de rechter te laten verschijnen of om de inhoudelijke zaak wel te laten behandelen. Het gerechtshof zal beoordelen of dit inderdaad alsnog dient te gebeuren. U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht tot voeging. Dit is het recht om tijdens de strafzaak een schadeclaim in te dienen.

De schriftelijke slachtofferverklaring en spreekrecht

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een schriftelijke slachtofferverklaring af te leggen. Deze zal tijdens de strafzitting worden voorgelezen. Ook heeft u onder bepaalde voorwaarden spreekrecht en in diverse situaties kunnen deze twee factoren worden gecombineerd. Het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring mag ook worden gedaan door uw advocaat. In veel gevallen is het zo dat er een medewerker van Slachtofferhulp aanwezig is bij het opstellen van de schriftelijke slachtofferverklaring. Dit is het geval, omdat veel slachtoffers het opstellen van een dergelijk document emotioneel zwaar vinden. Het is belangrijk om te weten dat u enkel het recht heeft om te spreken of te schrijven over de gevolgen die u ondervindt van hetgeen u is aangedaan. Dit betekent dat u niet het recht heeft om te spreken of te schrijven over wat u vindt van de verdachte.

Het recht om de officier van justitie te spreken

Tot slot heeft u als slachtoffer ook het recht om met de officier van justitie te spreken. Tijdens dit gesprek kunt u, buiten de rechtszaal om, aangeven wat voor u de gevolgen zijn. Zo heeft u de mogelijkheid om de officier van justitie goed duidelijk te maken met welke vervelende gevolgen u te maken heeft. Dit zorgt ervoor dat de officier van justitie weet welke zaken voor u belangrijk zijn. In sommige gevallen kan dit helpen tijdens het strafproces zelf. U kunt dit gesprek privé voeren met de officier van justitie, zonder dat de verdachte hierbij aanwezig is. Het gesprek kan worden gevoerd in bijzijn van uw advocaat en / of in bijzijn van iemand van Slachtofferhulp of iemand anders die u de nodige morele steun kan bieden tijdens het gesprek. Het gesprek met de officier van justitie wordt dan ook door veel slachtoffers als zwaar en emotioneel ervaren.