Rechten plichten huurder woning

Niet alleen de huurbaas heeft rechten en plichten naar u als huurder. Als u een woning, appartement etc. huurt heeft u ook bepaalde rechten richting de huurbaas. U bent verplicht om uzelf als een goed huurder te gedragen en de woning in bruikleen te nemen. De belangrijkste rechten zijn voor u als huurder van belang om te weten.

Het betalen van de huurprijs

Eén van uw plichten als huurder is natuurlijk het maandelijks betalen van de afgesproken huurprijs. Naast de huurprijs worden er meestal servicekosten betaalt voor het onderhouden van de woning. Het kan gebeuren dat u soms zelf onderhoud uitvoert. Deze bonnetjes kunt u bewaren en indienen bij de verhuurder. De verhuurder moet dit dan aan uw terugstorten. Het is dus niet zo dat u de huurprijs mag verminderen of de servicekosten mag overslaan omdat u zelf de kosten voor het onderhoud betaalt heeft. De verhuurder is wel altijd verplicht om dit terug te betalen. Overigens bent u wel eerst verplicht om het gewoon te melden en het eerst door de verhuurder te laten oplossen. Als de huurprijs niet voldoende of helemaal niet betaalt wordt dan kunnen er incassomaatregelen genomen worden. Bovenop de incassokosten mag er ook een wettelijke rente berekend worden. De verhuurder moet u wel eerst een waarschuwing sturen. Er mogen geen incassokosten gerekend worden zonder waarschuwing.

Oplevering van de woning

Als goede huurder bent u verplicht om de woning op te leveren in dezelfde staat als u deze gekregen heeft. Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst staat aangegeven wat de staat van de woning is. De huurder gaat akkoord dat de woning op exact dezelfde manier wordt opgeleverd. Dit kan betekenen dat u eventueel een traprenovatie van de trap moet halen of het behang van de muren moet halen. Aan het einde van de huurovereenkomst wordt er een lijst opgemaakt. Eventueel dingen die niet in de oude staat zijn gebracht kunnen tegen een bepaalde prijs door de huurder verwijdert worden. Uiteindelijk wordt zo de woning in oude staat opgeleverd.

Woongenot

Als u een woning huurt heeft u recht op prettig woongenot. Dit betekent dat u als huurder ongestoord mag wonen. Nu is dit in Nederland lastig en zijn er wel grenzen gesteld omdat ons land dichtbevolkt is. Als het woongenot niet voldoende is dan kan er een verzoek worden ingediend om de huur te verlagen. Dit bedrag moet wel gelijk staan aan het woongenot. Vaak wordt er zo’n verzoek ingediend bij de huurcommissie. Deze commissie zal beoordelen of u echt een verminderd woongenot heeft. Uiteindelijk beoordelen ze ook of de verhuurder hier een oplossing kan vinden en tot die tijd wordt de huurprijs verminderd.

Huurbescherming

Als huurder heeft u ook recht op huurbescherming. Deze regeling is vrijwel op alle huurwoningen geldig als u er zelfstandig woont. Er zijn wel uitzonderingen zoals een woonschip, winkelwoning, verzorgingstehuis etc. Bij een geschil waarbij u uit de woning wordt gezet kunt u altijd juridisch advies inwinnen. Als huurder krijgt u bijna altijd extra bescherming. Vraag ons dus gerust om hulp!