Rechten plichten verhuurder

Een verhuurder heeft natuurlijk bepaalde rechten en plichten richting zijn huurder. Het is voor uzelf van belang om te weten wat deze rechten precies zijn. U weet dan waar u recht op heeft en welke plichten de verhuurder verplicht voor u moet uitvoeren. Mocht u twijfelen welke rechten bij u als huurder liggen en welke bij de verhuurder liggen, dan kunt u altijd juridisch advies bij rechten plichten verhuurder aanvragen. Ons eerste advies is altijd gratis en wij kunnen voor u uw rechtspositie bepalen in uw rechtszaak.

De hoofdverplichtingen van de verhuurder

Een verhuurder van een woning heeft eigenlijk drie hoofdverplichtingen die dagelijks moeten worden uitgevoerd. De verhuurder moet een woning ter beschikking stellen, woning onderhouden en rustig woongenot verschaffen. Daar staat tegenover dat de verhuurder wel op tijd zijn geld moet ontvangen. Plus dat de huurder geen overlast mag hebben van de huurder. Als de huurder overlast veroorzaakt voor andere woningbewoners, dan kan er besloten worden om iemand uit huis te plaatsen. Dit kan ook gebeuren als na drie maanden nog geen huur betaalt is of als er een huurachterstand van drie maanden is.

Rustig woongenot

De verhuurder is verplicht om voor rustig woongenot voor de huurder te zorgen. Als omwonende zorgen voor ernstig overlast, dan moet de verhuurder dit oplossen met de buurt. Er moet gezorgd worden voor professionele bemiddeling om het woongenot te verbeteren. Soms wordt er ook bemiddeld met de hulp van een wijkagent. Als dit allemaal niet helpt, dan kan het huurcontract beëindigt worden. Vaak wordt geprobeerd om de overlastvormende huurder uit huis te zetten en niet de klagende bewoner. Mocht u in zo’n situatie terecht komen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onderhoud

Eén van de plichten van de verhuurder is het onderhouden van de woning. Bij achterstallig onderhoud kunt u een verzoek neerleggen bij de verhuurder. De verhuurder krijgt nu 6 weken de tijd om het achterstallig onderhoud op te lossen. Als deze periode verstreken is, dan kunt u eventueel de huurcommissie inschakelen. De huurcommissie kan besluiten dat u geen huur hoeft te betalen zolang het onderhoud niet is opgelost. Bij deze sancties komt de verhuurder vaak wel snel over de brug.

Huurbescherming

De verhuurder moet ook rekening houden met de huurbescherming. U mag bijvoorbeeld niet zomaar uit de woning gezet worden. Er moet een goede reden zijn om u uit de woning te zetten. Een jurist kan eventueel naar deze reden kijken en besluiten dat u een zaak heeft. U kunt dan gebruik maken van uw recht op huurbescherming. De verhuurder mag u dan niet zomaar uit huis plaatsen. Bij de hoofdverplichtingen staat al aangegeven wanneer een huurder pas uit huis gezet mag worden. Dit mag absoluut niet zomaar en dit is maar goed ook!