Rechtsbijstand

Een goede advocaat vinden

Het vinden van een goede advocaat vereist aandacht. U kunt natuurlijk besluiten om gewoon aan te kloppen bij het dichtstbijzijnde advocatenkantoor, maar het feit dat deze nu eenmaal in de omgeving zit betekent niet dat het ook de beste optie voor u is. U schakelt een advocaat in voor professionele hulp en ondersteuning bij uw probleem of vraagstuk op juridisch gebied. Lees meer

Juristen

Een jurist is een juridisch belangenbehartiger. Juristen hebben een universitaire studie in rechten afgerond, zowel bachelor als master, en weet hierdoor alles over recht. Een jurist kan met deze opleiding alle kanten op. Zo kan deze ervoor kiezen om extra opleidingen en cursussen te volgen om zich te laten beëdigen tot advocaat, maar een jurist kan ook bedrijfsjurist worden of bijvoorbeeld juridisch adviseur bij een gemeente. Lees meer

Mediators

Een mediator zet zich in bij juridische problemen en dan voornamelijk voor de oplossing van deze problemen. De mediator stelt zich hierin op als onpartijdige derde partij. Het is dan ook zo dat een mediator niet kan worden ingezet voor het behartigen van de belangen van één deelnemende partij. De mediator staat als het ware in het midden tussen twee partijen die een juridisch geschil met elkaar hebben en probeert tussen deze twee partijen te bemiddelen om zo tot een oplossing te komen die naar volledige tevredenheid van beide partijen is. Lees meer

Rechtsbijstandverzekering

U kunt altijd te maken krijgen met een juridisch conflict of probleem. U verwacht niet dat u hiermee te maken krijgt, maar het kan toch voorkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u betrokken raakt bij een ongeval en aansprakelijk wordt gesteld. In dit geval kunt u behoefte hebben aan juridische bijstand. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan zijn de kosten voor deze juridische bijstand gedekt. Lees meer

Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand is eigenlijk in het leven geroepen vanuit de gedachte dat iedereen, ook mensen met een lager inkomen, altijd het recht moet hebben op rechtsbijstand. In de Nederlandse Grondwet is Artikel 18 opgenomen dat elke Nederlander dit recht heeft, ongeacht het vermogen of het inkomen. Dit betekent dat u een beroep kunt doen op de gefinancierde rechtsbijstand wanneer u rechtsbijstand nodig heeft, maar dit zelf niet kunt betalen. Lees meer