Rijbewijs ingevorderd

rijbewijsIn uitzonderlijke situaties kan een agent besluiten om een rijbewijs in te vorderen. Het kan ook gebeuren dat een agent dit op dit moment niet doet. De beslissing wordt dan overgelaten aan het Centraal Justitieel Incassobureau. Het Openbaar Ministerie mag vervolgens bepalen of uw rijbewijs voor een langere tijd wordt ingevorderd. De politie gaat meestal tot het besluit over om een rijbewijs in te vorderen bij het vertonen van gevaarlijk rijgedrag. Denk bijvoorbeeld als u onder invloed van alcohol rijdt. Dit betekent dat uw promillegehalte hoger is dan 1,3 en bij een beginnende bestuurder 0,8. Of als u een snelheid van meer dan 50 kilometer per uur gereden heeft. Het Centraal Justitieel Incassobureau mag eventueel het rijbewijs ook invorderen als u openstaande boetes heeft. Juridische hulp bij een rijbewijs ingevorderd kan verstandig zijn. U weet zo wat uw rechten en mogelijkheden zijn bij een ingevorderd rijbewijs.

Beslissingstermijn

Als een agent besluit om uw rijbewijs in te vorderen, dan wordt er binnen 3 dagen een bericht gestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie heeft tien dagen de tijd om te reageren op het verzoek. De officier kan besluiten dat het rijbewijs bijvoorbeeld langer ingevorderd blijft. Bijvoorbeeld omdat volgens de officier van justitie er een grote kans is dat u hetzelfde delict begaat. Is de officier van justitie te laat met beslissen? Dan krijgt u direct uw rijbewijs terug. Het kan ook gebeuren dat de officier van justitie besluit dat het langer in beslag nemen van uw rijbewijs niet nodig is.

Inhouding rijbewijs

Als de officier van justitie besluit om het rijbewijs in te houden, dan kan dit voor een langere tijd. De duur van de inhouding is afhankelijk van de verwachting van de rechter. De officier van justitie kan vaak al een inschatting maken hoe lang de rechter het rijbewijs in beslag zal nemen. De inhouding van de officier van justitie is tot die tijd een voorlopige maatregel. De maatregel wordt genomen totdat de zaak behandeld is. Als de rechter het eens is met de maatregel, dan wordt het aantal dagen dat uw rijbewijs al is afgenomen afgetrokken van de tijd dat u het rijbewijs kwijt was.

Klaagschrift indienen bij een ingevorderd rijbewijs

Tijdens de periode dat uw rijbewijs is ingevorderd mag u geen auto rijden. Als u het rijbewijs toch nodig heeft vanwege uw werk, dan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Vooral als u het vermoeden heeft dat er procedurefouten gemaakt zijn, dan is dit de moeite waard. Een jurist kan u eventueel helpen om een klaagschrift op te stellen. Een rechter kan vervolgens besluiten dat u tot de zitting uw rijbewijs terugkrijgt. Dit betekent overigens niet dat uw rijbewijs niet meer afgenomen wordt. De rechter kan namelijk tijdens de zitting besluiten om als nog het rijbewijs weer in te vorderen.