Scheiding van tafel en bed

echtscheidingEen scheiding van tafel en bed werd vroeger vaak toegepast. De laatste jaren zien we dit steeds minder vaak. Een partner kan een scheiding van tafel en bed aanvragen via zijn of haar advocaat. Juridische hulp bij scheiding van tafel en bed is dus belangrijk. Bij deze scheiding bent u nog gewoon getrouwd alleen bent u niet meer verplicht om samen te wonen. Vroeger was u verplicht om tijdens uw huwelijk samen te wonen. Deze wet bestaat niet meer, waardoor een scheiding van tafel en bed steeds minder vaak aangevraagd wordt. De enige reden waarom deze vorm van scheiden nog wordt toegestaan is omdat u bijvoorbeeld om financiële redenen niet kunt scheiden. Of omdat u vanwege uw geloofsovertuiging niet kunt scheiden. Wettelijk gezien bent u dus nog steeds getrouwd alleen leeft u nu apart van uw partner.

Procedure bij scheiden van tafel en bed

Ondanks dat het geen officiële scheiding is zal er wel een scheidingsprocedure gestart worden. De procedure lijkt veel op een echte scheiding alleen is een advocaat niet verplicht. De rechter moet de aanvraag beoordelen en wijst de scheiding alleen toe als de relatie duurzaam ontwricht is. Als er kinderen in het spel zijn, dan dient er ook een ouderschapsplan opgesteld te worden. Hierin worden afspraken gemaakt over de verzorging van de kinderen. Het opstellen van het plan dient niet onderschat te worden net als het bepalen van de alimentatie. Ondanks dat u voor de wet getrouwd bent dient u hetzelfde proces te doorlopen. Een jurist kan hier eventueel bij helpen.

Wat zijn de gevolgen van een scheiding van tafel en bed?

Als eerste worden alle gemeenschappelijke bezittingen gescheiden zoals de echtelijke woning, inboedel en het gezamenlijke inkomen. De omgang met de kinderen wordt geregeld en er komt een ouderschapsplan met omgangsregeling. De onderhoudsplicht aan elkaar blijft wel gewoon bestaan omdat u getrouwd bent. Ondanks dat u volgens de wet nog steeds getrouwd bent dient u wel alvast het ouderdomspensioen te verdelen. U kunt na de scheiding van tafel en bed samenwonen met een nieuwe partner. Het is alleen niet mogelijk om opnieuw te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. U bent ook niet meer langer verantwoordelijk voor de schulden van uw partner.

Verzoek ontbinding huwelijk

U kunt de rest van uw leven gescheiden van tafel en bed blijven. U kunt er ook voor kiezen om officieel het huwelijk te ontbinden. Bijvoorbeeld omdat u echt niet meer verder wilt met uw huwelijk of omdat u wilt trouwen met uw nieuwe partner. Hieraan zijn wel een aantal regels verbonden. Aan het officieel ontbinden van uw huwelijk zijn wel een aantal regels verbonden. U dient namelijk minimaal 3 jaar gescheiden van tafel en bed te zijn voordat de rechter akkoord gaat. Wilt u eerder uw huwelijk ontbinden? Dan dient u hiervoor een reden op te geven zoals het misdragen van uw ex-partner. U kunt ook de scheiding van tafel en bed laten ontbinden. Bijvoorbeeld als u weer gewoon als een getrouwd stel door wil gaan. Het is verstandig om bij de ontbinding van uw huwelijk ons in te schakelen.