Ik ben slachtoffer van een strafzaak. Wat moet ik nu doen?

Wanneer u slachtoffer van een strafbaar feit bent, dan is het belangrijk om hier eerst aangifte van te doen. Deze aangifte, die u kunt doen bij het plaatselijke politiebureau, wordt gezien als een officiële verklaring waarin u uitlegt wat er precies is gebeurd. In sommige gevallen kunt u ook online aangifte doen. Dit is afhankelijk van de ernst van het strafbare feit. Bij ernstigere zaken is het altijd nodig om uw aangifte op het politiebureau te doen.

Aangifte doen en proces-verbaal laten opmaken

Als u aangifte gaat doen van hetgeen u is overkomen, dan worden u allemaal vragen gesteld om een zo compleet mogelijke verklaring te kunnen opstellen. Wanneer dit gedaan is, dan moet u het geheel ondertekenen. Vervolgens kan er door de agent, die uw aangifte op heeft genomen, een proces-verbaal worden opgemaakt. Dit is een officieel document. U kunt aan de agent vragen of het mogelijk is om een kopie mee naar huis te krijgen van uw aangifte. In veel gevallen is dit mogelijk, en ook verstandig, maar er zijn zaken waarbij u geen kopie mee kunt krijgen. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk wanneer het om een zedenzaak gaat. De politie zal u vragen of u een schadevergoeding wenst van de dader wanneer deze kan worden aangehouden. Wanneer u een schadevergoeding wenst, dan kan hier direct bij het strafproces rekening mee worden gehouden. Daarnaast zal de politie u ook vragen of het wenselijk is om op de hoogte te blijven. Wanneer u dit wilt, dan zal de politie regelmatig contact met u opnemen om het verloop van de zaak met u te bespreken.

Wat gebeurt er als u een valse aangifte doet?

Valse aangiften kunnen mensen die vals worden beschuldigd veel ellende opleveren. Daarnaast zorgt het uiteraard voor veel onnodig werk voor zowel justitie als de politie. Om deze redenen is het strafbaar om een valse aangifte te doen. Er staat een boete op van meer dan € 7.000,- maximaal en u kunt een gevangenisstraf krijgen van maximaal 12 maanden.

Gebruik maken van Slachtofferhulp

In bepaalde situaties zal de politie u aanbieden om gebruik te maken van Slachtofferhulp. Wanneer u iets heeft meegemaakt waar u last van kunt houden, of waarbij u hulp nodig heeft bij het verwerken ervan, dan kunt u een beroep doen op Slachtofferhulp. U bent niet verplicht om Slachtofferhulp te krijgen. Dit is geheel vrijwillig. Wanneer u iets ernstigs heeft meegemaakt, dan is het wel sterk aan te raden om gebruik te maken van Slachtofferhulp. U hoeft hier niets aan te betalen. Het is een kosteloze dienstverlening voor slachtoffers.

Kan ik de geleden schade vergoed krijgen?

Wanneer u schade lijdt als gevolg van het strafbare feit dat u is aangedaan, dan kunt u een schadevergoeding krijgen. Er zijn meerdere manieren om de schade vergoed te krijgen, afhankelijk van hetgeen u is overkomen. Afhankelijk van de situatie kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer, uw eigen verzekeringsmaatschappij of het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook kunt u de rechter tijdens de strafzaak verzoeken tot het opleggen van een schademaatregel en de schade kan worden geclaimd tijdens de strafprocedure. Dit laatste is ook mogelijk tijdens een civiele procedure.