Snelheidsovertreding

snelheidU begaat officieel een snelheidsovertreding als u gezien wordt door een agent of als u geflitst wordt. U kunt hiervoor een boete krijgen. De hoogte van de boete is afhankelijk van uw snelheidsovertreding. Als u een zeer ernstige snelheidsovertreding begaat, dan kan uw rijbewijs ingevorderd worden. Daarnaast zijn er naast een financiële boete nog veel meer sancties mogelijk. Bijvoorbeeld een invordering van het rijbewijs of een extra hoge verkeersboete. Welke sanctie wordt opgelegd is afhankelijk van het soort overtreding dat u begaat. Hoe harder u rijdt, hoe zwaarder de sanctie zal zijn. U kunt bij een serieuze snelheidsovertreding advies bij ons inwinnen. U kunt zo eventueel bezwaar maken en de straf te verlagen.

Een lichte snelheidsovertreding

Een lichte snelheidsovertreding wordt meestal niet strafrechtelijk vervolgd. Uw overtreding wordt gewoon administratief afgehandeld. Dit gebeurd volgens de Wet van Mulder. U ontvangt per post meestal uw sanctie en aan de rechterzijde van uw sanctie staat een grote letter M. U weet dan dat uw bekeuring volgens de Wet van Mulder beoordeeld is. Alle snelheidsovertredingen worden volgens deze wet afgehandeld. Bij de bekeuring zit meestal een acceptgiro, waarmee u de kosten kunt betalen. De snelheidsovertredingen worden alleen niet volgens deze wet afgehandeld als er binnen de bebouwde kom harder dan 30 gereden wordt. Op de snelweg mag u niet harder dan 40 kilometer te hard rijden.

Bezwaar maken tegen een lichte snelheidsovertreding

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een lichte snelheidsovertreding. U kunt een bezwaarschrift officieel indienen bij de officier van justitie. U heeft vanaf het moment dat u de snelheidsovertreding per post ontvangt 6 weken de tijd om bezwaar te maken. In uw bezwaarschrift dient u duidelijk aan te geven waarom de verkeersboete niet terecht is. Het kan voorkomen dat de officier van justitie het niet eens is met uw bezwaarvoering. In dit geval kunt u in hoger beroep gaan bij de kartonrechter. U kan zo alsnog afdwingen dat uw boete onterecht is. U dient ondertussen wel de verkeersboete direct te betalen.

Zware verkeersovertreding

Als u binnen de bebouwde kom harder dan 30 kilometer per uur heeft gereden, dan wordt uw verkeersovertreding niet behandeld volgens de Wet van Mulder. Dit is ook zo als u harder dan 40 kilometer per uur gereden heeft op de snelweg. De officier van justitie moet gaan bepalen wat voor een sanctie u krijgt toegewezen. Deze sanctie wordt een transactievoorstel genoemd. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat uw rijbewijs ingevorderd dient te worden.

Geen bezwaar bij een transactievoorstel

Het is niet mogelijk om bij een transactievoorstel in bezwaar te gaan. Het enige wat u wel kunt doen is het voorstel niet betalen door te laten zien dat u het hier niet mee eens bent. De Officier van Justitie kan als reactie hierop besluiten om u verder te gaan vervolgen.

Klaagschrift bij een invordering van het rijbewijs

Als u het er niet mee eens bent, dan uw rijbewijs wordt ingevorderd, dan kunt u een klaagschrift indienen. Dit kunt u indienen bij de rechter. U kunt hierin aangeven waarom u het rijbewijs terugverdient. Bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt werken doordat uw rijbewijs is afgenomen. De rechter zal vervolgens besluiten of u het rijbewijs terug krijgt.