Sociaal plan bij ontslag

Bij een reorganisatie gaat het vaak om een collectief ontslag. Er worden meerdere werknemers tegelijk ontslagen om meer financiële ruimte voor een bedrijf te regelen. Soms kan dit alleen als er voor de werknemers een sociaal plan wordt opgesteld. Met dit plan wordt geprobeerd om een nieuwe baan voor de oude werknemers te regelen. Dit is geregeld volgens de Wet melding collectief ontslag. Deze regels zijn verplicht als een werknemer een groot aantal werknemers ontslaat. In dit plan staat omschreven wat er allemaal voor de werknemers geregeld is om een nieuwe baan te vinden. Soms wordt er o.a. geld aangeboden om een werknemer om te scholen. Een sociaal plan wordt lang niet altijd bij een collectief ontslag aangeboden. U kunt er ook mee te maken krijgen bij een fusie of overname van een onderneming. Het is altijd slim om juridisch advies bij sociaal plan te vragen zodat u weet waar u recht op heeft.

Welke afspraken staan er in een sociaal plan?

Bij een collectief ontslag gaat meestal de vakbond of een aantal juristen zich met het ontslag bemoeien. Dit is de reden dat bedrijven vaak kiezen voor een sociaal plan. Hierin staan afspraken die gemaakt worden met de werknemers die ontslagen worden vanwege een reorganisatie of fusie. In het plan staat vaak of u recht heeft op een ontslagvergoeding en hoe hoog deze vergoeding is. De volgorde van het ontslag en het aantal werknemers dat overgeplaatst wordt. Daarnaast staat er nog informatie over de eventuele voortzetting van de pensioenopbouw. Het is verstandig om het sociaal plan altijd even voor te leggen aan een jurist.

Wie stelt het sociaal plan op?

In principe stelt het bedrijf zelf een sociaal plan op meestal in overleg met een raad van bestuur. Als de werkgever zelf het plan opstelt zonder dat u hier inspraak op heeft dan wordt het een eenzijdig sociaal plan genoemd. U kunt eventueel dit plan aanvechten als u het er niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als u vindt dat u recht heeft op een hogere ontslagvergoeding of als u denkt dat er meer werknemers overgeplaatst kunnen worden. De rechter zal dan het sociaal plan gaan beoordelen en kan eventueel gaan afwijken van dit plan. Als het plan is opgesteld samen met de vakbond, dan zal de rechter niet vaak afwijken van het plan.

Bent u verplicht om aan het sociaal plan te voldoen?

Heeft u de vakbond op de zaak gezet of heeft de werkgever samen met de vakbond het plan opgesteld? In de meeste situaties is het sociaal plan dan officieel bindend en bent u verplicht om akkoord te gaan met het plan. Het kan gebeuren dat een bedrijf zelf het plan heeft opgesteld. Officieel bent u dan ook gebonden aan het voorstel, maar u mag dit wel aanvechten bij de kantonrechter omdat het om een eenzijdig sociaal plan gaat. De rechter kan dan eventueel beslissen dat u recht heeft op een hogere ontslagvergoeding. Het kan bij een eenzijdig sociaal plan dus absoluut de moeite waard zijn om het aan te vechten. Over de haalbaarheid kunt u uiteraard juridisch advies vragen bij één van onze juristen.