Sollicitatiebrief en CV: Wat moet erin staan en wat juist niet?

Het schrijven van een sollicitatiebrief met een CV (curriculum vitae) is niet eenvoudig. Het is vanzelfsprekend dat u ervoor wilt zorgen dat u zo goed mogelijk overkomt op de lezer van de sollicitatiebrief met CV, maar hier schuilt ook het gevaar dat u af gaat wijken van de waarheid. Dit is in alle gevallen af te raden. Soms verdraait u de zaken onbewust vanuit een enthousiasme om op uw best over te komen, maar een sollicitatiebrief en een CV moeten altijd volledig op waarheid zijn gebaseerd. Lees uw sollicitatie en uw CV altijd nog even door voordat u deze verstuurd.

Grote gevolgen wanneer u de waarheid mooier maakt

Uiteraard komt het voor dat de waarheid bewust aantrekkelijker wordt gemaakt in een sollicitatiebrief of een CV. Hierbij valt te denken aan het vermelden van een hogere genoten opleiding dan de werkelijk genoten opleiding. Dit lijkt onschuldig, maar dit kan vergaande gevolgen op het juridische vlak hebben in de toekomst. Wanneer u in dienst wordt genomen op basis van verkeerde informatie in de sollicitatiebrief of de CV, en de werkgever ontdekt dit, dan kunt u worden ontslagen. Daarnaast kan ook het verzwijgen van informatie grote gevolgen hebben. Wij bespreken graag de belangrijkste zaken met u.

Het vermelden van een strafrechtelijk verleden

U bent niet verplicht om op voorhand in een sollicitatiebrief aan te geven dat u een strafrechtelijk verleden heeft. De werkgever mag u hier wel naar vragen, maar uitsluitend wanneer hier aanleiding toe is met het oog op de functie die u wilt gaan bekleden. Wilt u aan de slag als productiemedewerker in een koekjesfabriek? Dan is er geen aanleiding tot het verzoeken om informatie over een mogelijk strafrechtelijk verleden. Wilt u leerkracht worden? Dan is hier wel aanleiding toe. U bent in geen geval verplicht om een strafrechtelijk verleden in een sollicitatiebrief te vermelden, maar wanneer de werkgever hier terecht naar vraagt dient u wel eerlijk te antwoorden.

Het vermelden van medische informatie

Het is niet verplicht om op voorhand informatie te geven over uw gezondheid. De werkgever waarbij u solliciteert mag u hier ook niet naar vragen. Wel is het zo dat u een baan niet moet aannemen wanneer u weet dat uw gezondheidsklachten hierbij een rol gaan spelen. Dit kan namelijk gevolgen hebben. Stel dat u uw rechterarm niet boven het hoofd kunt tillen en u solliciteert naar een baan waarbij u keukenkastjes boven het hoofd moet schoonmaken, dan weet u eigenlijk al dat deze functie u problemen op gaat leveren. Wanneer u in de ziektewet komt en de werkgever ontdekt dat u de klachten al had voordat u aan de baan begon, dan kan de werkgever uw loonbetalingen stopzetten. De kans is aanzienlijk dat een rechter uw werkgever in het gelijk stelt, daar u had kunnen weten dat de functie niet goed bij u paste in verband met de gezondheidsklachten.

Het verstrekken van onjuiste informatie

Vanzelfsprekend is het vertrekken van onjuiste informatie in een sollicitatiebrief of CV niet toegestaan. Dit kan een ontslag tot gevolg hebben. Of u daadwerkelijk ontslagen mag worden is afhankelijk van meerdere factoren. Zo wordt er bekeken in hoeverre er is afgeweken van de waarheid, in hoeverre er invloed bestaat op de functie die u bekleedt en op welk moment de werkgever ontdekte dat de informatie niet juist is.