Solliciteren

Sollicitatiebrief en CV: Wat moet erin staan en wat juist niet?

Het schrijven van een sollicitatiebrief met een CV (curriculum vitae) is niet eenvoudig. Het is vanzelfsprekend dat u ervoor wilt zorgen dat u zo goed mogelijk overkomt op de lezer van de sollicitatiebrief met CV, maar hier schuilt ook het gevaar dat u af gaat wijken van de waarheid. Dit is in alle gevallen af te raden.

Sollicitatiegesprek: welke vragen mogen wel / niet worden gesteld?

Een sollicitatiegesprek is vaak spannend. Natuurlijk wilt u zich zo goed mogelijk voorbereiden op het gesprek en u leest zich in over welke vragen u gesteld kunnen worden. U kunt hierbij rekening houden met het feit dat de tegenpartij u niet zomaar alles mag vragen tijdens het sollicitatiegesprek. In de regel mag er niet gevraagd worden naar uw gezondheid, naar een strafrechtelijk verleden of andere privacygevoelige informatie.

Mag een bedrijf referenties inwinnen zonder mijn toestemming?

Voorheen was het heel normaal om in een CV al wat referenties te vermelden, zodat de werkgever een indruk kreeg van uw vorige werkgevers. Het nadeel hiervan was wel dat de werkgever waar u solliciteerde al de gelegenheid had om informatie over u in te winnen voordat u werd uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van het gesprek met uw opgegeven referentie kon u hierdoor al een afwijzing krijgen zonder een gesprek te hebben gehad.

Wat is een assessment?

Een assessment is een beoordeling van een werknemer of een sollicitant, waarbij het draait om het beoordelen van de geschiktheid van de betreffende persoon om een functie naar behoren uit te voeren. In de meeste gevallen maakt een psychologisch onderzoek onderdeel uit van de test, maar deze kan ook worden aangevuld met rollenspellen, simulaties en diverse andere soorten tests.

Het aanvragen van een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag

Het aanvragen van een VOG, ook wel een Verklaring Omtrent Gedrag, kan nodig zijn wanneer u een nieuwe functie gaat bekleden bij een nieuwe werkgever. Het aanleveren van een VOG kan even gewoon zijn als het aanleveren van een kopie van een identiteitsbewijs en een bankpas. Dit hoeft niet, maar steeds meer ondernemingen kiezen ervoor om een VOG van een nieuwe medewerker te vragen.

Wat te doen als u bij het solliciteren wordt gediscrimineerd?

Er is sprake van discriminatie wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen op basis van een handicap of chronische ziekte, op basis van hun sekse of seksuele geaardheid, op basis van hun religieuze overtuigingen of bijvoorbeeld op basis van hun ras of afkomst. Ook bij het solliciteren komt het voor dat mensen worden gediscrimineerd.