Splitsingsakte woning

Als u een appartement koopt krijgt u niet alleen een eigendomsakte. U krijgt naast een eigendomsakte namelijk ook een splitsingsakte. Als eigenaar van een appartement wordt u ook voor een deel eigenaar van het appartementencomplex. In de splitsingsakte staat omschreven welk deel uw eigendom is en wie de andere eigenaren van de appartementen zijn. Alle appartementen worden stuk voor stuk los ingeschreven in het Kadaster. Als u twijfelt welk deel uw eigendom is dan kunt u dit altijd opvragen bij het Kadaster. Naast de eigendommen staat er ook omschreven wat uw maandelijkse kosten zijn aan de Vereniging van Eigenaren. Van dit bedrag wordt bijvoorbeeld het onderhoud aan het appartementencomplex betaalt. Bij vragen kunt u altijd juridisch advies bij splitsingsakte opvragen.

Splitsingsakte bij de notaris

Net als de definitieve koopovereenkomst wordt bij de aankoop van een appartement ook de splitsingsakte door de notaris opgesteld. Bij deze akte zit ook een plattegrond bijgevoegd. Op de plattegrond staan de verschillende appartementen aangegeven en de gemeenschappelijke ruimtes die u samen beheert. Alle appartementeneigenaren zijn volgens de splitsingsakte samen eigenaar van de gemeenschappelijke ruimte. Dit is niet alleen een zaaltje of het trappenhuis, maar ook de lift. De splitsingsakte en de tekening wordt door de notaris ingeschreven bij het Kadaster. Dit wordt gedaan om misverstanden te voorkomen over het eigendom van de woning of gemeenschappelijke ruimte.

Het regelement van de splitsing

Een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte is het regelement van de splitsing. In dit regelement staan de gedragsregels en huisregels binnen het appartementencomplex. Bijvoorbeeld welke financiële bijdrage maandelijks betaalt dient te worden. Of wie de tuin gaat onderhouden of wie er verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke kosten? Ondanks dat u misschien eigenaar bent van een penthouse bent u wel verplicht om bijvoorbeeld mee te betalen aan het onderhoud van de riolering van de onderburen. Dit staat allemaal omschreven in het regelement van de splitsingsakte.

Model regelement splitsingsakte

Een notaris verzint niet iedere keer weer opnieuw een regelement voor de splitsingsakte. In de akte wordt altijd verwezen naar een model regelement voor de splitsingsakte. Afhankelijk van het jaartal dat u een appartement aanschaft krijgt u een bepaalt standaard model waaraan uw akte is opgemaakt. In sommige situaties kan de definitieve splitsingsakte wel iets afwijken vergeleken met het model. Over het algemeen gesproken is het altijd een redelijk standaard model splitsingsakte.

Vereniging van Eigenaren

In de splitsingsakte is vaak ook een stukje gewijd aan de Vereniging van Eigenaren. Standaard wordt iedereen die een appartement koopt binnen het appartementencomplex een lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit kan een actieve of slapende vereniging zijn. Het is verstandig om juridisch te controleren of u te maken heeft met een actieve vereniging van Eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren. Bij de algemene ledenvergadering wordt er bijvoorbeeld besloten wat er gaat gebeuren met het onderhoud van het appartementencomplex. De kosten worden ook beheert door een kasbeheerder binnen de vereniging. Er is tevens een voorzitter en een dagelijks bestuur dat zich bezig houdt met het onderhoud van het appartementencomplex.