Wat staat er in de NVP Sollicitatiecode?

De NVP Sollicitatiecode is een document waarin alle belangrijke gedragsregels zijn vastgelegd die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure. Er staan gedragsregels in voor sollicitanten en werkgevers. De NVP Sollicitatiecode is niet vastgelegd bij de wet, waardoor het ook niet verplicht kan worden gesteld om u eraan te houden als werkgever of sollicitant. Wel is het zo dat de NVP Sollicitatiecode algemeen geaccepteerd is en het wel als vanzelfsprekend wordt gezien om u eraan te houden. NVP staat voor Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. De gedragsregels zijn dan niet bij de wet vastgelegd, maar u bent als sollicitant wel in de positie om een klacht in te dienen bij deze vereniging wanneer u van mening bent dat de werkgever zich niet aan de NVP Sollicitatiecode heeft gehouden.

Welke gedragsregels worden er vermeld?

In de NVP Sollicitatiecode wordt vermeld dat een werkgever een sollicitant binnen twee weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure schriftelijk op de hoogte dient te stellen wanneer de sollicitant is afgewezen voor de functie. Er staat in dat de werkgever pas om een foto van de sollicitant mag vragen nádat de sollicitant voor een gesprek is uitgenodigd en dat de werkgever geen referenties mag inwinnen zonder de expliciete toestemming van de sollicitant. De werkgever mag uitsluitend vragen stellen aan de sollicitant waarvan het antwoord relevant is voor de functie en deze dient altijd vertrouwelijk om te gaan met de verkregen informatie. Dit heeft te maken met de privacywet. Ook wordt er in de NVP Sollicitatiecode vermeld dat de sollicitant optimaal geïnformeerd dient te worden over zowel de betreffende functie als de sollicitatieprocedure.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Uiteraard komt het voor dat een werkgever zich niet houdt aan de NVP Sollicitatiecode. Voor u als sollicitant kan dit bijzonder vervelend zijn, uiteraard afhankelijk van de manier waarop de werkgever zich niet aan de gedragsregels houdt. De gedragsregels zijn niet bij de wet vastgelegd, maar u kunt wel altijd een klacht indienen wanneer u van mening bent dat de tegenpartij zich niet aan de regels heeft gehouden tijdens de sollicitatieprocedure. In dit geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode.

De uitspraak is niet bindend

Omdat de NVP Sollicitatiecode niet wettelijk is vastgelegd is het zo dat een besluit of een uitspraak van deze klachteninstantie niet bindend is. Wanneer u besluit om er een juridische procedure van te maken, dan kunt u het besluit of de uitspraak wel een rol laten spelen in deze procedure.