Strafrecht

strafrechtAls u in overtreding gaat of een misdrijf pleegt, dan krijgt u te maken met het strafrecht. U kunt de schuld krijgen als u opzettelijk iets gedaan heeft of als er iets gebeurd is door uw eigen schuld. In de wet staat geschreven wat er volgens het strafrecht strafbaar is en wat niet. Een strafrecht advocaat kan u bij vrijwel alle zaken bijstaan. Samen wordt er een strategie bepaald om een zo goed mogelijk resultaat te boeken. Dit kan een vrijspraak zijn of een verlaging van de strafeis.

Strafrecht bij een ingenomen rijbewijs

Het innemen van een rijbewijs gebeurd alleen bij ernstige overtredingen in het verkeer en bij misdrijven. U mag vanaf het moment van de invordering direct geen voertuigen meer besturen. Een strafrecht advocaat kan u bij deze zaak bijstaan om uw rijbewijs terug te vorderen. Het innemen van uw rijbewijs kan namelijk grote gevolgen hebben op uw dagelijks leven. Als u bijvoorbeeld chauffeur bent van beroep, dan kunt u niet meer werken. Als u een rijbewijs nodig heeft voor uw werk, dan is het slim om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Een jurist kan ervoor zorgen dat u tot de zitting tijdelijk uw rijbewijs weer terugkrijgt. U kunt zo gewoon weer werken tot de zitting. Daarnaast kan uw advocaat u helpen bij het indienen van een klaagschrift met juridische argumenten om uw rijbewijs terug te geven.

Diefstal en fraude

Diefstal en fraude zijn misdrijven die uiteraard vallen onder het strafrecht. U kunt voor deze misdrijven een boete, werkstraf of celstraf opgelegd krijgen. U wordt hiervoor aangehouden bij de verdenking van een diefstal of fraude. Bij een verdenking kan er een huiszoeking gedaan worden en wordt u soms in voorlopige hechtenis genomen. Alle negatieve gevolgen bij een verdenking worden bij een strafrechtadvocaat zoveel mogelijk voorkomen. Een advocaat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u niet in voorlopige hechtenis genomen wordt.

Geweldsdelicten

Bij geweldsdelicten ligt de strafeis vaak hoog en kunt u een zware straf verwachten. Onder geweldsdelicten vallen mishandeling, bedreiging, gewapende overvallen, moord en doodslag. Natuurlijk is het nu van belang dat u wordt bijgestaan door een strafrecht advocaat. Bij geweldsdelicten wordt een mogelijke dader altijd in voorlopige hechtenis genomen. Vaak gebeurd dit totdat u berecht wordt en soms zelfs langer. Het kan gebeuren dat de strafeis lager is dan de tijd dat u al in hechtenis gezeten heeft. U kunt dan direct na de uitspraak naar huis toe. Bij een geweldsdelict moet u uzelf altijd bij de rechter verantwoorden. Als blijkt dat er niet voldoende bewijs is dan wordt u vrijgesproken. Het is de taak van de advocaat om u vrij te pleiten door bewijs nietig te verklaren of met eigen bewijzen te komen. Bijvoorbeeld bewijzen dat u vanwege een alibi het geweldsdelict nooit begaan kan hebben. Als de zaak geen prioriteit heeft of er niet voldoende tijd is, dan kan de rechter besluiten de zaak te seponeren. Meestal krijgt u een strafbeschikking of geldboete toegewezen. U kunt besluiten hiermee akkoord te gaan en uw zaak hoeft dan niet voor de rechter te komen, Dit gebeurd meestal alleen bij kleine geweldsdelicten. In beide situaties is het verstandig om een jurist in te schakelen om samen te kijken naar uw kansen en mogelijkheden. Als er bijvoorbeeld genoeg bewijs is om uw vrij te pleiten, dan zal uw advocaat zich nooit bij een strafbeschikking neerleggen. Laat u dus goed informeren bij een strafrechtzaak.