Een strafzaak afdoen met een transactievoorstel

Wanneer er een strafbaar feit wordt gepleegd, dan vindt er in principe een strafzaak plaats. Toch worden veel strafzaken door het OM afgedaan met een transactievoorstel. Dit betekent dat er uiteindelijk geen strafzaak van gemaakt hoeft te worden wanneer de verdachte dit voorstel accepteert. Het OM is de enige instantie binnen ons land die de bevoegdheid heeft om een transactievoorstel te doen om een strafzaak te voorkomen.

Een speciale zitting voor het transactievoorstel

Er wordt voor de verdachte van het strafbare feit een speciale zitting georganiseerd waarin de verdachte van het OM een transactievoorstel voorgelegd krijgt. Gaat de verdachte hierop in, dan zal er geen strafzaak volgen en is de zaak afgedaan. Als de verdachte minderjarig is, dan wordt deze zitting een Oproep Ten Parkette genoemd, een OTP. Als de verdachte meerderjarig is, dan wordt de zitting een Taakstrafzitting Openbaar Ministerie genoemd, een TOM. In deze zitting wordt een voorstel gedaan aan de verdachte. Dit kan een betaalvoorstel zijn, waarbij de verdachte een bedrag moet betalen aan het slachtoffer, maar het kan ook gaan om een leertraject of bijvoorbeeld om een taakstraf, ook wel een werkstraf. Dit soort voorstellen kunnen uitsluitend worden gedaan wanneer het gaat om strafbare feiten waarop minder dan 6 jaar gevangenisstraf en minder dan 120 uur taak- of leerstraf voor staat bij volwassen verdachten. Voor minderjarigen geldt dat de taak- of leerstraf niet meer dan 60 uren mag bedragen om een voorstel te kunnen doen.

Uitsluitend een speciale zitting bij milde zaken

Het is dus zo dat een OTP of TOM zitting uitsluitend kan worden georganiseerd wanneer het gaat om milde strafbare feiten, waarop een relatief lage straf staat. Hierbij kan worden gedacht aan winkeldiefstal, bedreiging, vandalisme en bijvoorbeeld belediging van een ambtenaar in functie. Het OM bepaalt of iemand in de betreffende zaak een voorstel kan krijgen of niet. Wanneer u verdachte bent en u ontvangt geen uitnodiging voor een OTP of TOM zitting, afhankelijk van uw leeftijd, dan zal u ook geen voorstel worden gedaan en is het OM van mening dat u een hogere straf zou moeten krijgen.

Het OM doet u een voorstel

In principe zijn er vijf soorten voorstellen die kunnen worden gedaan door het OM. Het OM kan de zaak seponeren onder bepaalde voorwaarden, maar het OM kan ook voorstellen dat u de schade van het slachtoffer betaalt, dat u een geldsom betaalt of dat u een taakstraf of leerstraf uitvoert. Tot slot is het ook mogelijk om voor te stellen dat er meerdere van bovenstaande voorstellen worden gecombineerd.

U bent niet verplicht om te accepteren

In verreweg de meeste gevallen is het verstandig om als verdachte het voorstel te accepteren, zodat op die wijze kan worden voorkomen dat er een strafzaak volgt waarbij de straffen hoger oplopen. Toch kan het zijn dat u niet akkoord wilt gaan met het voorstel van het OM, bijvoorbeeld omdat u naar uw mening niet schuldig bent. U bent niet verplicht om op het voorstel in te gaan. Wanneer u niet op het voorstel in wilt gaan, dan zal er alsnog een strafzaak volgen. Hierbij kunt u uiteindelijk wel een hogere straf krijgen dan het voorstel.