Voor een strafzaak naar de Hoge Raad in Den Haag

Wanneer u een uitspraak van de politierechter of de meervoudige strafkamer te horen heeft gekregen waar u zich niet in kunt vinden, dan kunt u een hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Het komt voor dat u zich vervolgens ook totaal niet kunt vinden in de uitspraak van het gerechtshof. Deze uitspraak wordt ook wel het arrest genoemd. U kunt in dit geval bij de Hoge Raad in Den Haag een cassatie instellen. Dit wil in feite zeggen dat u in hoger beroep gaat tegen de uitspraak (het arrest) die u van het gerechtshof te horen heeft gekregen. U kunt niet altijd in cassatie gaan. Er zijn bepaalde zaken waarin dit niet mogelijk is of slechts beperkt mogelijk is. In dit geval gaat het in de meeste gevallen om overtredingen.

Een cassatie instellen

U krijgt het arrest te horen van het gerechtshof. Als u een cassatie wilt instellen, dan dient uw advocaat dit binnen 14 dagen aan te geven bij de griffie. U kunt dit niet zelf doen. De advocaat moet voor u binnen deze termijn een schriftelijk stuk opstellen en indienen waarin staat weergegeven wat de reden is om in cassatie te gaan. Dit document wordt ook wel de cassatieschriftuur genoemd.

Waar kijkt de Hoge Raad naar?

De rechtbank bekijkt uw hele strafzaak. Als u een hoger beroep instelt, dan wordt de zaak volledig opnieuw bekeken door het gerechtshof. Stelt u een cassatie in, dan zal de Hoge Raad niet opnieuw de hele strafzaak bekijken. De Hoge Raad kijkt naar slechts twee zaken. Op de eerste plaats wordt er gecontroleerd of er sprake is van een incorrecte toepassing van het recht en op de tweede plaats wordt er gecontroleerd of er vormen zijn verzuimd. Uitsluitend op basis van deze twee zaken wordt uw strafzaak opnieuw beoordeeld. Er wordt dus niet verder inhoudelijk gekeken naar uw strafzaak en de procedure wordt niet van voren af aan gestart. De Hoge Raad zal uiteindelijk oordelen of er correct is gehandeld en of het recht op de juiste wijze is toegepast.

Terug naar het gerechtshof of door naar de EHRM

Wanneer de Hoge Raad tot de conclusie komt dat er niet correct is gehandeld, dat is het in de meeste gevallen zo dat de zaak opnieuw bij het gerechtshof wordt gedeponeerd. Dit hoeft niet per definitie hetzelfde gerechtshof te zijn waar u eerder bent geweest. Als de Hoge Raad de zaak niet terugplaatst naar het gerechtshof, dan zal de Hoge Raad zelf uitspraak doen. Het kan natuurlijk zijn dat u het ook niet eens bent met deze uitspraak. U heeft dan de optie om uw beklag bij het EHRM te doen. EHRM staat voor Europees Hof van de Rechten van de Mens. U kunt hier alleen uw beklag doen wanneer er een schending heeft plaatsgevonden van de regels van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens door de Nederlandse rechtspraak. Het gaat hier om een schriftelijke procedure waarbij uitsluitend zal worden gecontroleerd of de regels daadwerkelijk geschonden zijn.