Teveel / te weinig loon ontvangen

Het kan voorkomen dat u in een conflict terecht komt waarbij u teveel of te weinig loon heeft ontvangen. Werknemers vragen zich soms af als ze teveel betaalt loon altijd terug moeten betalen. Is dit verplicht of mag u het loon houden en is het gewoon een fout van uw werkgever. In theorie zal u eigenlijk altijd teveel betaalt loon terug moeten betalen. U heeft er namelijk geen recht op om het loon te houden. Uw werkgever heeft dan het recht om het teveel betaalde bedrag terug te eisen. Toch zijn er wel speciale omstandigheden waarin u het loon wel mag houden. Naast een teveel betaalt loon kan het ook gebeuren dat u te weinig loon heeft ontvangen. In dit soort situaties heeft u het natuurlijk een stuk lastiger. U wilt gewoon uw complete loon betalen en u heeft ook bepaalde vaste lasten die u moet betalen.

Terug betalen van teveel ontvangen loon

U bent niet verplicht om in één keer het teveel betaalde loon terug te betalen aan de werkgever. De werkgever moet er rekening mee houden dat u het misschien niet op tijd doorhad dat het loon teveel betaalt is. Als werknemer is het toegestaan om een betalingsregeling te vragen. De werkgever moet dan zelf met een redelijk voorstel komen om het teveel betaalde loon terug te vorderen. Eventueel kan dit in termijnen van uw huidige loon gehaald worden. Officieel mag dit verspreid worden over hetzelfde termijn als u het teveel betaalde loon ontvangen heeft. Bijvoorbeeld als u 6 maanden teveel loon ontvangen heeft, dan mag u het loon in 6 termijnen terugbetalen. Het is niet toegestaan dat de werknemer grote bedrag inhoudt, zodat u in de financiële problemen komt.

Wanneer mag u teveel betaalt loon houden?

De rechtbank kan in verschillende situaties anders oordelen. Juridisch advies bij teveel of te weinig loon ontvangen kan verstandig zijn. Een jurist kan oordelen wat de rechter over uw zaak zou zeggen. Stel u ontvangt iedere maand naast uw loon € 100 toeslag om cursussen te volgen. De cursussen worden vanuit het bedrijf geregeld, maar de afgelopen 6 maanden zijn er geen cursussen geregeld. U heeft als werknemer aangegeven dat u nog steeds geld ontvangt, maar dat er geen cursussen worden georganiseerd. De werknemer is hiervan op de hoogte, maar blijft de € 100 elke maand betalen. Na 6 maanden wil de werkgever ineens de € 600 per direct terug krijgen. In een vergelijkbare zaak heeft de rechter besloten dat de werknemer het geld niet mag terugeisen. De werknemer heeft namelijk zelf aangegeven en goed werknemerschap getoond. In dit soort situaties mag u het teveel betaalde loon houden.

Te weinig loon ontvangen

Ongeacht wat er gebeurd u heeft altijd recht op uw volledige loon. Uw werkgever kan bijvoorbeeld besluiten dat u minder hoeft te werken omdat er geen werk is. Ondanks dat dit besluit genomen wordt moet u nog wel steeds uw volledige maandelijkse loon ontvangen. Zolang u beschikbaar blijft voor werk is uw werknemer gewoon verplicht om uw loon door te betalen. Een werkgever kan eventueel wel een werktijdverkorting regelen. Een werkgever kan dit aanvragen via het UWW, maar u mag nooit zomaar te weinig loon ontvangen.