Uitbetaling vakantiedagen

Ieder jaar krijgt u van uw werkgever een aantal vakantiedagen. U kunt ervoor kiezen deze niet op te nemen en aan het einde van het jaar te laten uitbetalen. U kunt er niet zomaar voor kiezen om alle vakantiedagen te laten uitbetalen. Er zitten wel een aantal regels aan verbonden. Als werkgever heeft u standaard recht op vakantiedagen. U heeft een wettelijk aantal vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Het aantal wettelijke vakantiedagen wordt berekend aan het aantal uren en dagen dat u werkt. Uw wettelijke aantal vakantiedagen is viermaal het aantal dagen dat u per week werkt. U heeft dus bij een fulltime baan recht op 20 vakantiedagen. Juridisch advies bij uitbetalen vakantiedagen kan soms verstandig zijn om uw rechtspositie te bepalen. U heeft dan een idee of u recht heeft op een uitbetaling en hoe u dit conflict het beste kunt oplossen met uw werkgever. De meeste arbeidsconflicten ontstaan vaak over loon en uw vakantiedagen. Wij helpen u dan ook graag om uw vakantiedagen op te eisen bij uw werkgever.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Een werkgever mag zelf beslissen hoeveel vakantiedagen u krijgt naast de wettelijke vakantiedagen. Uiteraard zijn ze verplicht om de wettelijke 20 vakantiedagen te geven. Als u meer dan 20 vakantiedagen per jaar krijgt bij een fulltime contract, dan worden dit bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. In een arbeidsovereenkomst of cao wordt aangegeven hoeveel vakantiedagen u per jaar krijgt. De bovenwettelijke vakantiedagen hoeft u niet verplicht op te nemen. De wettelijke vakantiedagen zijn wel verplicht om in het jaar op te nemen. Als u de bovenwettelijke vakantiedagen hebt overgehouden, dan kunt u ervoor kiezen om deze uit te betalen. Dit kunt u aan het einde van het jaar doen. Doordat ze niet wettelijk zijn kan uw werkgever u ook verplichten om deze dagen binnen het jaar op te maken. De dagen worden niet uitbetaalt, maar u heeft soms wel de mogelijkheid om de dagen mee te nemen naar volgend jaar.

Het vervallen van de vakantiedagen

Sinds de nieuwe regelgeving op 1 juli 2015 vervallen vakantiedagen als u ze niet binnen 6 maanden heeft opgenomen. Deze regel is opgesteld om werknemers vaker hun rust te laten pakken. Niet opgenomen vakantiedagen kunnen in sommige gevallen toch niet vervallen. Bijvoorbeeld als uw werknemer het onmogelijk maakt om de vakantiedagen op te nemen. Uw vakantiedagen blijven in zo’n situatie geen 6 maanden, maar vijf jaar staan. De vijf jaar regeling blijft ook gewoon bestaan voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Uiteraard kunt u ook nog besluiten om deze vakantiedagen te laten uitbetalen. Bij de wettelijke vakantiedagen is het niet mogelijk om deze uit te laten betalen. Alleen als uw dienstverband ten einde loopt door ontslag of omdat u ontslag genomen heeft.

Uitbetalen vakantiedagen bij een einde dienstverband

Als u ontslag neemt of het dienstverband wordt door uw werkgever beëindigt, dan is uw werkgever verplicht om uw vakantiedagen uit te betalen. Zowel de wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen moeten worden uitbetaald. Het is niet zo dat u geen recht heeft op een uitbetaling van de bovenwettelijke vakantiedagen zoals bij het verloop van een dienstverband. Als uw dienstverband beëindigt heeft u recht op een uitbetaling van al uw vrije dagen.