Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Met behulp van de uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt berekend wat de maximale huurprijs van uw woning mag worden. Dit werkt met een soort puntensysteem waaraan een woning moet voldoen voor een bepaalde huurprijs. De punten geven weer wat de waarde van de woning is. Het puntensysteem is per soort woning verschillend. Er wordt bijvoorbeeld een ander puntensysteem gehanteerd bij een kamer of appartement. Het kan voorkomen dat u twijfelt of de huurprijs van uw huurwoning juist berekend is. U heeft misschien het idee dat de huurprijs aan de hoge kant is. U kunt bij ons altijd terecht voor juridisch advies bij uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Hoe werkt het puntensysteem?

Ieder onderdeel van een woning wordt beoordeeld met een aantal punten. Deze punten zijn weer een bepaalde huurprijs waard. Afhankelijk van het aantal punten is er een maximale huurprijs. Jaarlijks wordt de maximale huurprijs bepaalt door de Minister van Wonen, wijken en integratie. Het kan gebeuren dat de huurprijs door verhoging toch boven dit maximale bedrag uitkomt. U kunt dan een verzoek indienen bij de verhuurder om de huurprijs te verlagen. Mocht de verhuurder het verzoek weigeren, dan kunt u de huurcommissie vragen om een uitspraak te doen over het huurgeschil. In 2015 ligt de grens voor sociale huur op € 710,68. Het kan dus gebeuren dat door de jaarlijkse verhoging uw huurwoning ineens boven deze grens ligt.

Wanneer is het puntensysteem geldig?

Het puntensysteem, waarmee de huurprijs wordt berekend is niet geldig bij geliberaliseerde huurcontracten. Officieel heeft u een geliberaliseerd huurcontract als het bedrag boven de gestelde norm komt dus in 2015 was dit € 710,68. Het kan gebeuren dat u in eerste instantie een sociale huurwoning had, maar dat u door de jaarlijkse huurverhoging ineens een geliberaliseerde woning heeft. Uw woning is dan te duur voor huurtoeslag en het puntensysteem wordt bij het bepalen van de huurprijs niet meer toegepast.

Uitvoeringswet huurprijzen bij gebreken

Het kan gebeuren dat er gebreken aan de woning zijn ontstaan. De verhuurder moet dan verplicht binnen 6 weken na een officiële melding de gebreken oplossing. Gebeurt dit niet? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de huurcommissie kan bepalen dat de woning niet meer dezelfde waarde heeft door de gebreken. Er kan besloten worden dat u tijdelijk minder huur betaalt. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de huurcommissie, dan kunt u eventueel in hoger beroep gaan bij de rechter. Hulp van een jurist kan hierbij helpen om de aanklacht op de juiste manier te formuleren en alsnog in uw gelijk gesteld te worden.