Vaststellingsovereenkomst controleren door arbeidsjurist

Heeft u een ontslagvoorstel van uw werkgever ontvangen? Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee (of meer) partijen een bindende regeling met elkaar aangaan. Soms is het doel van een vaststellingsovereenkomst het voorkomen van een geschil, maar veel vaker wordt het ingezet voor het oplossen van een bestaand geschil. In ieder geval stoppen u en uw werkgever met de voortzetting van het contract. Een dergelijke vaststellingsovereenkomst is vormvrij, wat betekent dat de inhoud ervan door beide partijen samen kan worden bepaald. Teken nooit direct een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever. Gratis vaststellingsovereenkomst controleren.

Vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis check vaststellingsovereenkomst (=beëindigingsovereenkomst)

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Stel uw WW-uitkering veilig

Alles gecheckt & opgelost

Alhoewel zij zelf de voorwaarden bepalen die de inhoud van de overeenkomst zullen vormen, is het in de praktijk zo, dat een aantal zaken altijd in een vaststellingsovereenkomst -ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd- terugkomt. Zeker wanneer u niet helemaal thuis bent in het arbeidsrecht, is het verstandig uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een specialist. Zo voorkomt u dat u zich later financieel en juridisch in de vingers snijdt.

Een vaststellingsovereenkomst controleren bij ontslag met wederzijds goedvinden

Een vaststellingsovereenkomst controleren gebeurt doorgaans na beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. U en uw werkgever leggen dan alle afspraken omtrent het omslag vast. Deze afspraken betreffen de voorwaarden waaronder het contract zal worden beëindigd. Wanneer onze adviseurs een vaststellingsovereenkomst adviseren, gaan zij onder andere zaken als een ontslagvergoeding en een einddatum van het contract na. Veelgehoorde redenen voor ontslag met wederzijds goedvinden zijn de bedrijfseconomische situatie, maar ook een verstoorde arbeidsrelatie.

De gang naar het UWV of de kantonrechter is dan lang niet altijd de meest gunstige. Zowel een werkgever als een werknemer kan voordeel hebben bij een vaststellingsovereenkomst. Niet alleen bespaart dit een hoop tijd, maar ook een flinke hoeveelheid geld. Voor u als werkgever komt daar ook nog eens bovenop dat er vaak een hogere ontslagvergoeding wordt toegekend. Uiteraard is het wel zaak de vaststellingsovereenkomst te controleren. Het laatste wat u wilt, is uw recht op een WW-uitkering verliezen.

Het initiatief van het ontslag dient van uw werkgever uit te gaan

Krijgt u ontslag, dan wilt u daarna aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Om die reden dient uw ontslag dan ook een neutrale reden te hebben: de bedrijfseconomische situatie, of een verstoorde arbeidsrelatie die u niet te verwijten valt. Wanneer onze professionals een vaststellingsovereenkomst controleren, gaan zij nauwkeurig na of dit duidelijk genoeg is vermeld. Het moet duidelijk uit de vaststellingsovereenkomst blijken dat het initiatief tot ontslag van uw werkgever is uitgegaan en dat u geen verwijten kunnen worden gemaakt. Deze informatie is essentieel in het kunnen veiligstellen van uw WW-aanspraak.

Welke voorwaarden gelden er nog meer voor een WW-veilig ontslag?

Laat u uw vaststellingsovereenkomst controleren, dan is een duidelijke vermelding van bovenstaande absoluut noodzakelijk. Echter zal een professional nog meer zaken in uw vaststellingsovereenkomst controleren om er zeker van te kunnen zijn dat u voor een WW-uitkering in aanmerking zult komen. Dat zijn onder andere de volgende punten:

  • Voldoende arbeidsverleden: u dient in de laatste 36 weken minstens 26 weken te hebben gewerkt
  • De opzegtermijn die voor uw werkgever geldt, moet in acht worden genomen om direct na uw laatste salaris recht te hebben op een WW-uitkering
  • Er mag geen sprake zijn van ernstig verwijtbaar gedrag van u als werknemer
  • U dient op de vastgestelde beëindigingsdatum beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt

Uw beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Laat u de door u ontvangen vaststellingsovereenkomst controleren, dan is ook het laatste bovengenoemde punt van groot belang. Doorgaans geldt dat u niet ziek moet zijn wanneer u de beëindigingsovereenkomst tekent. Ontslag met wederzijds goedvinden is om een duidelijke reden niet aan te raden wanneer u verwacht nog lang ziek te zijn. In een dergelijke situatie dient uw werkgever u namelijk door te betalen. Verzuimt u uw vaststellingsovereenkomst te checken en tekent u deze direct, dan kan het UWV bepalen dat u een uitkering wordt geweigerd.

Voor het UWV is het toekennen van een uitkering aan een zieke medewerker namelijk een financiële benadeling. Uw werkgever zou het salaris in principe door moeten betalen. Bent u ziek, dan is het dus des te belangrijker om uw vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen. Daar bestaan wel uitzonderingen op. Laat u uw vaststellingsovereenkomst controleren en verwacht u op (zeer) korte termijn weer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, dan hoeft dit u het recht op een WW-uitkering niet te kosten. De regelgeving hieromtrent is echter ingewikkeld. The Legal Firm adviseert u graag.

Wat laat u nog meer in uw vaststellingsovereenkomst controleren?

Laat u uw vaststellingsovereenkomst controleren, dan zal het kunnen maken van aanspraak op een WW-uitkering voor u het belangrijkst zijn. Uiteraard zijn er nog meer zaken die in een dergelijke overeenkomst goed moeten worden geregeld. Denkt u bijvoorbeeld aan pensioen, de datum van beëindiging en een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd. Ook kan het zijn dat u een positief getuigschrift wenst om te kunnen gebruiken bij het vinden van een andere baan. Heeft u dit met uw werkgever afgesproken, dan zullen onze professionals ook dit punt nauwkeuring in de vaststellingsovereenkomst check.

De eindafrekening

Een eveneens belangrijk punt om in uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren, is de eindafrekening. Hierbij gaat het om de uitbetaling van vakantietoeslag, opgebouwde en niet gebruikte vakantiedagen, maar misschien ook bonussen, of een uitbetaling naar rato van een eindejaarsuitkering of een dertiende maand. Ook kan het zijn dat er door u onkosten zijn gemaakt die nog vergoed dienen te worden. Ook de beëindiging van de leaseovereenkomst dient overwogen te worden wanneer u uw vaststellingsovereenkomst laat controleren.

Uw vaststellingsovereenkomst laten controleren

Het is van groot belang dat u uw vaststellingsovereenkomst laat controleren en nooit zomaar ondertekent. Wist u ook dat het verplicht is om in de overeenkomst een bedenktermijn te vermelden? Als werknemer heeft u het wettelijke recht om de vaststellingsovereenkomst binnen veertien dagen te ontbinden. Staat dit niet in de overeenkomst vermeld, dan wordt uw bedenktermijn zelfs automatisch verlengd naar drie weken. Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren of heeft u anderszins juridische bijstand op het gebied van arbeidsrecht nodig? Neemt u dan vrijblijvend contact op met The Legal Firm. Het eerste gesprek is altijd gratis. Setttlement agreement information in English.