Vaststellingsovereenkomst opstellen voor werkgevers

Als uw voornemens bent een werknemer te ontslaan dan wordt er in de meeste gevallen een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de afspraken tussen werkgever en werknemer worden vermeld. Dit zijn de onderwerpen die in ieder geval in de vaststellingsovereenkomst moeten worden opgenomen:

 • De reden voor ontslag
 • De datum van het ontslag
 • Geen zicht op vervangend werk
 • Afspraken voor als de werknemer snel een andere baan vindt
 • De transitievergoeding (indien van toepassing)
 • De eindafrekening
 • Vrijstelling van het verrichten van werk
 • Communicatie over het ontslag
 • Vervallen van het concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsbeding voor de werknemer
 • Gebruik en inleveren van bedrijfsmiddelen
 • Getuigschrift
 • Finale kwijting

Wil u een vaststellingsovereenkomst laten opstellen? De kosten bedragen € 199,-
Neem voor meer informatie contact met ons op.