Verborgen gebreken koopwoning

Helaas komt het bijna bij iedere woning voor dat u ineens voor verborgen gebreken komt te staan. Helaas zitten er best veel regels verbonden aan de verborgen gebreken bij een huis Als koper heeft u namelijk een onderzoeksplicht en de verkopende partij heeft weer een meldingsplicht. Als er gebreken in de woning zitten dan moet een verkoper dit verplicht melden en laten opnemen in de koopovereenkomst. Als koper moet u een bouwkundige keuring laten uitvoeren om eventuele verborgen gebreken aan het licht te stellen. U kunt dan bijvoorbeeld eisen dat de gebreken voor de verkoop worden opgelost. Als er achteraf nog gebreken blijken te zijn en u heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht dan kunt u deze verhalen op de verkopende partij. Bij verborgen gebreken kunt u denken aan verontreiniging, asbest of een lekkage. Als koper kunt u eventueel een schadevergoeding eisen bij verborgen gebreken. Juridisch advies bij verborgen gebreken is voor beide partijen verstandig. Als koper kunt u met een jurist proberen om een schadevergoeding te eisen. De verkopende partij kan proberen met een jurist de schadevergoeding aan te vechten.

Onderzoeksplicht bij verborgen gebreken

Een verkoper is alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken als de koper dit vooraf niet had kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld als de gebreken niet bij een bouwkundige keuring aan het licht zijn gekomen. Het gaat hierbij vaak om gebrkeen die bij normaal gebruik niet zouden ontstaan. De koper is zelf verantwoorelijk om de woning in een goede staat op te leveren. Verborgen gebreken dienen dus opgelost te worden. Het is voor een koper van belang om een bouwkundige keuring uit te voeren. Een koper kan zich zo later beroepen op zijn onderzoeksplicht en dat de koper er alles aan gedaan heeft om eventuele gebreken te ontdekken. Als een koper dit niet gedaan heeft dan is het lastig om later nog aanspraak te maken op de verborgen gebreken clausule.

Wanneer is iets een verborgen gebrek?

Een verborgen gebrek is niet direct met het blote oog zichtbaar. De koper had het gebrek dus niet tijdens een bezichtiging kunnen ontdekken. Daarnaast had de verkoper op de hoogte gesteld moeten worden over het gebrek. Als kozijnen verrot zijn of als er vochtplekken in huis zijn dan is dit officieel geen verborgen gebrek. Je kon van te voren zien dat deze vlekken gewoon aanwezig waren bij de aankoop van een woning. Alleen als de gebreken niet ontdekt zijn tijdens een keuring en niet zichtbaar waren en niet gemeld is er spraken van een verborgen gebrek. U kunt dan een schadevergoeding verhalen bij de vorige eigenaar van de woning. U moet alleen wel kunnen aantonen dat het gebrek er al was voordat de overdracht plaatsvind.

Verborgen gebreken bij oude woningen

Ondanks dat een lekkage vaak de oorzaak is van ouderdom wordt het wel vaak verhaald op de vorige eigenaar als verborgen gebreken. Voor de makelaar is dit steeds vaker een reden om een speciale clausule op te stellen. Hierin wordt geschreven dat er verborgen gebreken kunnen zijn vanwege de leeftijd van de woning. Juridisch versterkt dit de positie van de verkoper en is het de taak van de jurist om te proberen om toch een schadevergoeding te verhalen op de verkoper. Kijk voor informatie over verborgen gebreken op de website van de Woning jurist.

Daklekkage verborgen gebrek
Water in kruipruimte
Huis gekocht cv ketel kapot
Onrechtmatige hinder
Burenrecht uitbouw
Burenrecht
Geluidsoverlast verborgen gebreken