Vereniging van Eigenaren

Alle eigenaren van appartementencomplexen vormen samen de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren. Daarnaast wordt door deze vereniging het appartementencomplex beheert. Denk hierbij aan het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes of het onderhouden van het gebouw. Als het buitenschilderwerk aan vernieuwing toe is dan wordt dit geregeld door de Vereniging van Eigenaren. Alle eigenaren betalen maandelijks “servicekosten” aan deze vereniging. Van dit bedrag wordt het onderhoud uitgevoerd en betaalt. Als de vereniging geld tekort komt dan wordt het ook verhaald bij de eigenaren. Het is daarom van belang dat de Vereniging van Eigenaren financieel gezond is. Juridisch advies bij vereniging van Eigenaren kan slim zijn. Regelmatig kunnen hier conflicten mee ontstaan over bijvoorbeeld de kosten of een verhoging van de servicekosten. Het is altijd slim om hier even juridisch naar te kijken.

Een actieve of slapende vereniging van Eigenaren

Als u een appartement koopt kunt u te maken krijgen met een actieve of slapende vereniging van eigenaren. Bij een actieve vereniging wordt er regelmatig een vergadering georganiseerd voor alle woningeigenaren in het appartementencomplex. Alle bewoners mogen dan stemmen over de begroting en besluiten welke kosten er gemaakt mogen worden. Het besluit om bijvoorbeeld de kozijnen opnieuw te schilderen wordt gezamenlijk genomen door te stemmen tijdens zo’n vergadering. Daarnaast betaalt u periodiek een bedrag aan de Vereniging van Eigenaren. Als de vereniging slaapt dan worden er geen vergaderingen gehouden en hoeft u ook geen maandelijkse bijdrage te betalen. Helaas is dit geen ideale situatie als u een appartement koopt. Uw woning kan bijvoorbeeld last hebben van achterstallig onderhoud. Een jurist kan voor u uitzoeken of uw vereniging van eigenaren slapend of actief is en financieel gezond.

De regels van de vereniging van Eigenaren

Alle huisregels bij de vereniging van eigenaren worden opgesteld in de statuten. Eén van de onderdelen hiervan is de splitsingsakte. Hierin staan ook uw rechten en plichten als eigenaar van uw appartement. Naast de splitsingsakte staan er in de statuten ook nog huisregels. Bijvoorbeeld bepaalde taken die verdeeld zijn onder de leden van de vereniging. Soms wordt er bijvoorbeeld gevraagd om gezamenlijk het onderhoud van het trappencomplex te doen. Dit soort regels staan allemaal opgenomen in de statuten.

De organen van de vereniging van Eigenaren

Binnen de vereniging van eigenaren is er iemand die de kas beheert en is er een dagelijks bestuur die de vergaderingen organiseert. Naast de voorzitter zijn er natuurlijk ook de leden van de vereniging van eigenaren. De bestuur wordt meestal gevormd door één of meerdere leden. Bij een algemene ledenvergadering waarbij alle besluiten genomen worden wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen. U wordt dus zelf ook uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. Tijdens de vergadering wordt de begroting gemaakt en mag iedereen stemmen over de aanpassingen en uitvoering van dagelijkse taken. Alle beslissingen omtrent het appartementencomplex worden gezamenlijk genomen tijdens zo’n algemene ledenvergadering.