Verjaring loonvordering

Het kan gebeuren dat een werknemer nog niet betaalt heeft ondanks dat u al jaren wacht op achterstallig loon. Als werknemer denkt u misschien dat de werkgever een schuld heeft en u dus moet uitbetalen. Toch zit er een verjaring aan een loonvordering verbonden, waardoor achterstallig loon na vijf jaar niet meer opgeëist kan worden. Natuurlijk zal een werkgever na een lange periode proberen om de loonvordering te laten verjaren. Als u nog loon tegoed heeft dan kunt u een loonvordering indienen bij de rechtbank. Doe dit tijdig zodat u voorkomt dat uw loonvordering verjaart. Mocht u toch te laat zijn met het indienen van uw loonvordering, dan kunt u proberen om de verjaring ongedaan te maken. Juridisch advies bij verjaring loonvordering kan u helpen om als nog uw loon op te eisen. U kunt schriftelijk bewijzen dat u nog steeds recht heeft op uw loon ondanks de verjaring. Een jurist kan u hierbij helpen om dit schriftelijk op te stellen.

De aanvang van een verjaring loonvordering

Eén van de vragen die vaak gesteld wordt aan onze juristen is wanneer de verjaring periode ingaat. Is dit op de dag dat u een loonvordering stuurt of al eerder? Officieel begint de zaak te verjaren op de dag dat uw werkgever te laat is met betalen. Vanaf dit moment heeft u vijf jaar de tijd om een officiële loonvordering in te stellen. Vanaf het moment dat een werkgever te laat met betalen is kunt u een officiële loonvordering sturen. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat vaak aangegeven wanneer uw werkgever uiterlijk uw salaris dient over te maken. Als dit niet in uw arbeidsovereenkomst staat aangegeven dan kunt u van het wettelijke termijn uitgaan. Uw werkgever heeft dan een maand de tijd om uw loon te betalen na afloop van uw arbeid. Heeft u een weekcontract? Dan ontvangt u maximaal een week later uw salaris en niet een maand later. Als uw werkgever na één week nog niet betaalt heeft dan is uw werkgever officieel te laat met betalen.

De verjaring van uw loonvordering verlengen

Het kan gebeuren dat er toch een verjaring is ontstaan omdat u de zaak te vaak heeft uitgesteld. Natuurlijk heeft u nog steeds recht op loon, maar na 5 jaar mag u dit officieel niet meer opeisen. Een jurist kan u helpen om schriftelijk om een verlenging van de verjaring te vragen. Bijvoorbeeld door aan te geven dat u na 5 jaar nog steeds recht heeft op loon. Als de verlenging is toegewezen dan krijgt u vanaf de dag van verjaring een nieuw termijn van vijf jaar om uw loon te vorderen. Een jurist kan u helpen om een aangetekende brief op te stellen waarin u een verzoek om verlenging indient. U laat hierin weten dat u aanspraak wilt houden op uw loon. Uiteraard kan een jurist u ook helpen om via de kantonrechter te zorgen voor een loonvordering nadat uw verjaring opnieuw uitgesteld is.