Verkeersovertredingen en –misdrijven

In Nederland kennen we de Wegenverkeerswet. Deze wet kan worden gezien als het fundament voor alle verkeersregels, welke in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens verder zijn uitgewerkt. Uiteraard is de wet bedoeld om een goede veiligheid op de Nederlandse wegen te realiseren en een snelle en goede doorstroom zonder dat hierbij gevaren ontstaan. Daarnaast is het de bedoeling dat er geen hinder ontstaat. In de wet zijn ook zaken opgenomen die betrekking hebben op de soorten voertuigen die wel en niet mogen rijden op de openbare weg, op de regelgeving met betrekking tot rijbewijsafgifte en kentekenafgifte en op de ontheffingen van verkeersregels.

Een gelaagde structuur

Er is sprake van een zogenaamde gelaagde structuur binnen de Wegenverkeerswet. Dit betekent dat onderdelen uit deze wet weer verder worden uitgewerkt in diverse andere wetten die in Nederland bestaan. Zo worden bijvoorbeeld waarschuwingsborden in een andere wet weergegeven en ook adviessnelheden worden bepaald door andere wetten. Voor alle zaken die onder de Wegenverkeerswet vallen kan er onderscheid worden gemaakt tussen overtredingen en misdrijven. De ontzegging van de rijbevoegdheid, dus het afnemen van het recht om te rijden voor een bepaalde periode, is een extra straf die kan worden opgelegd. Wanneer iemand met een rijontzegging toch gaat rijden, dan riskeert deze persoon een ontzegging voor de duur van 5 jaren, een geldboete van maximaal € 7.400,- en een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden. De rijbevoegdheid kan bij herhaling worden ontzegd voor de duur van 10 jaren. Er zijn meer sancties die kunnen worden opgelegd. Hierbij valt te denken aan het wegslepen van een voertuig of het plaatsen van een klem.

Diverse straffen voor verkeersovertredingen

Voor iedere verkeersovertreding is er een zogenaamde strafrichtlijn, ook wel een indicatie van de op te leggen straf. Bij het veroorzaken van hinder of gevaar op de weg kan er een maximale gevangenisstraf van 2 maanden worden opgelegd en een maximale geldboete van € 3.700.-. Er kan een bijkomende straf worden opgelegd van 2 jaren rijontzegging, welke bij herhaling mag worden verlengd met 2 jaren. Wanneer er sprake is van dood door schuld, dan kan er een gevangenisstraf of een rijontzegging van maximaal 3 jaren worden opgelegd en een maximale geldboete van € 18.500,-. Als er ook sprake is van roekeloos rijgedrag bij dood door schuld, dan liggen de straffen anders. In dit geval geldt een maximale geldboete van € 74.000,-, een maximale rijontzegging voor de duur van 5 jaren (met verlenging tot 10 jaren bij herhaling) en een maximale gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren. Uiteraard zijn dit slechts enkele voorbeelden van straffen die kunnen worden opgelegd.

Onder invloed van alcohol deelnemen aan het verkeer

Rijden onder invloed is uiteraard ook strafbaar. Justitie moet wel kunnen vaststellen dat u inderdaad onder invloed van alcohol heeft gereden. Hiervoor zijn meerdere onderzoeken mogelijk. Het voorlopige controleonderzoek is hier het eerste onderzoek van, dat ook wel bekend staat als de blaastest. Er kan ook een ademanalyse worden gedaan, een bloedproef of een urinetest. U bent in alle gevallen verplicht om mee te werken wanneer u ervan wordt verdacht dat u onder invloed van alcohol heeft gereden.