Het verloop van een hoger beroep procedure

In Nederland zijn er 5 gerechtshoven te vinden waarbij u terecht kunt wanneer u in hoger beroep wilt gaan. Wanneer een uitspraak van de rechter niet naar wens is, dan kunt u besluiten om in hoger beroep te gaan. U dient dan opnieuw een hele procedure te volgen.

Opnieuw een dagvaarding sturen

Als u in hoger beroep wilt gaan, dan moet u dit aan de tegenpartij kenbaar maken door opnieuw een dagvaarding te sturen. Wanneer er bij de eerste rechtszaak een advocaat is ingezet, dan kan deze ook de dagvaarding voor u verzorgen. Deze dagvaarding moet binnen een termijn van drie maanden na de eerste uitspraak worden verstuurd en ontvangen. Gaat het om een zogenaamd kort geding? Dan is deze termijn maar 28 dagen. De zaak wordt opnieuw bekeken, maar in dit geval worden er drie verschillende rechters op de zaak gezet om deze te beoordelen. Het kan ook zijn dat het opnieuw maar één rechter is die de uitspraak zal gaan doen. Dit is dan een enkelvoudige kamer. In de meeste gevallen gaat het om een meervoudige kamer, met drie rechters.

Opnieuw een schriftelijke ronde

Bij de eerste procedure hebben beide partijen de gelegenheid gehad om deel te nemen aan de schriftelijke ronde of meerdere schriftelijke ronden. Dit wordt ook in het hoger beroep weer herhaald. De partijen kunnen schriftelijk reageren en kunnen bewijsstukken bijvoegen die eventueel nog niet aanwezig waren bij de eerste procedure. De schriftelijke reactie wordt ook wel de ‘memorie van antwoord’ genoemd. De rechters zullen vervolgens alles opnieuw beoordelen. Wanneer er advocaten bij de zaak zijn betrokken dan zal er contact worden gezocht met deze advocaten en zij mogen aangeven of het wenselijk is om de zaak nog eens mondeling toe te lichten of dat het wenselijk is dat de rechters direct een uitspraak doen. Ook in hoger beroep kan het zijn dat er nog getuigen worden gehoord wanneer dit relevant is en een nieuwe waarde voor de zaak kan hebben.

Maanden wachten op de uitspraak

Na de schriftelijke ronde(n) en de eventuele mondelinge ronde zullen alle stukken opnieuw onder de loep worden genomen. De rechters zoeken de zaak helemaal uit en moeten op die manier uiteindelijk tot een definitieve uitspraak komen. Het is belangrijk om te weten dat hier ruim de tijd voor wordt genomen. Dit betekent dat het kan zijn dat je enkele maanden moet wachten tot er een definitieve uitspraak komt.

Wanneer u het niet eens bent met het arrest

De uitspraak ofwel de definitieve beslissing van de drie rechters (of de enkele rechter) die het hoger beroep hebben behandeld wordt ook wel het arrest genoemd. Wanneer er in dit arrest wordt aangegeven dat het vonnis van de eerdere rechter (ook wel de lagere rechter) door deze rechters wordt bekrachtigd, dan betekent dit dat zij het eens zijn met de eerder gedane uitspraak. De partij die het hoger beroep heeft aangespannen zal hier vanzelfsprekend niet blij mee zijn. Deze kan overwegen om bezwaar aan te tekenen tegen dit arrest. De partij gaat dan in cassatie, zoals dat wordt genoemd. Dit bezwaar moet worden ingediend bij de Hoge Raad.