Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?

Wanneer iemand een universitaire studie heeft gevolgd in de Rechtsgeleerdheid, dan heeft deze persoon na het afronden van deze studie en het behalen van zowel de bachelor als de master het recht om zichzelf te presenteren als jurist. Een jurist heeft dus een afgeronde rechtenstudie in de pocket. Dit betekent niet dat deze persoon direct ook een advocaat is. Om advocaat te kunnen worden moet de persoon wel eerst jurist zijn. Het is niet mogelijk om zonder afgeronde studie Rechtsgeleerdheid advocaat te worden. Vervolgens moet een jurist zich laten beëdigen. Dit is nog een heel proces. Pas na het doorlopen van dit proces kan een jurist tot advocaat worden beëdigd.

De eerste beëdiging om advocaat te worden

Een jurist mag niet zomaar door het leven gaan als advocaat. Hier is meer voor nodig. Het is dus zo dat iedere advocaat als jurist is begonnen aan de carrière. Wanneer een jurist de ambitie heeft om advocaat te worden, dan moet deze eerst worden beëdigd. Na deze beëdiging kan er een stageperiode van start gaan bij een advocatenkantoor. De term van advocaat mag nu wel al worden gebruikt als beschermde titel, maar in de meeste gevallen is het zo dat de jurist in deze periode nog wordt voorgesteld als een advocaat-stagiair(e). In deze stageperiode staan de jurist onder de begeleiding van een ervaren advocaat en moet de Beroepsopleiding Advocatuur worden gevolgd en afgerond. Dan is er nog de VSO, de Voortgezette Stagiaire Opleiding. Onder de VSO zijn ook weer meerdere cursussen te vinden die moeten worden gevolgd en afgerond. Pas wanneer dit hele traject is doorlopen kan een jurist daadwerkelijk advocaat worden. Hiervoor is het wel nodig om lid te worden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is een verplichting.

Waar kan ik heen voor juridisch advies?

Voor juridisch advies kunt u zowel naar een advocaat als naar een jurist. Er wordt vaker gedacht dat enkel een advocaat kan adviseren, maar dit is zeker niet het geval. Een jurist heeft immers ook een afgeronde rechtenstudie. Deze is gelijk aan die van een advocaat. Het verschil is dat de advocaat zich, na het volgen van extra opleidingen en cursussen, tot advocaat heeft laten beëdigen en de jurist heeft hier niet voor gekozen. Dit kan om meerdere redenen het geval zijn. Een jurist hoeft immers niet de ambitie te hebben om advocaat te worden. Deze kan ook aan functie als bedrijfsjurist ambiëren, bijvoorbeeld.

Is een jurist dan wel goed genoeg?

Een jurist is zeker goed genoeg om u te kunnen voorzien van goed juridisch advies. Hier is de jurist voor opgeleid. Wanneer het tot een rechtszaak komt en u heeft een advocaat nodig om voor u te procederen, dan kan de jurist u niet meer van dienst zijn. U heeft dan een advocaat nodig die lid is van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hierin is dan ook duidelijk het verschil te zien tussen de jurist en de advocaat.