De verschillende pensioenregelingen bij een werkgever

Iedereen bouwt pensioen op bij de overheid. Dit is de AOW. Dit bedrag is in de meeste gevallen niet voldoende om aangenaam te kunnen doorleven na het pensioen. Daarom wordt er vaak extra pensioen opgebouwd via een pensioenregeling bij de werkgever. Er zijn verschillende pensioenregelingen. We kennen drie pensioensystemen in ons land, namelijk de eindloonregeling, de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling.

Hoe werkt de eindloonregeling?

Wanneer u gebruik maakt van de eindloonregeling, dan wordt het pensioen berekend op basis van het loon dat u als laatst verdiend heeft. Voor elk jaar dat u bij de werkgever in dienst bent krijgt u een vast percentage van dit loon dat op de pensioendatum geldt. Dit is een percentage van maximaal 2%. Dit betekent dat het opgebouwde pensioen uit het verleden groter wordt wanneer uw salaris hoger wordt. De verhoging die achteraf wordt toegepast wordt ook wel backservice genoemd. Eenvoudig gezegd is het bij de eindloonregeling zo dat uw pensioen steeds groeit wanneer uw laatst genoten loon groeit. De werkgever neemt bij deze regeling een aanzienlijk deel of het geheel van de pensioenregeling op zich, waardoor het een relatief dure pensioenregeling is. De kwaliteit is hoog, maar ook de kosten zijn hoog.

Hoe werkt de middelloonregeling?

Bij de middelloonregeling bouwt u ook jaarlijks een vast percentage op voor uw pensioen, net als bij de eindloonregeling. Er is wel een groot verschil. Het is namelijk zo dat bij deze regeling geen verhoging plaatsvindt van het in het verleden opgebouwde pensioen wanneer u opslag krijgt. Het bedrag opgebouwd pensioen blijft dus gelijk, ook wanneer u er aan salaris honderden euro’s op vooruit gaat. Wel kan het zijn dat het opgebouwde pensioen meebeweegt met de loonstijging die hoort bij de bedrijfstak. Toch is het zo dat u al snel met een pensioengat kunt komen te zitten wanneer u veel meer gaat verdienen. Het is dan ook belangrijk om dit aan te vullen.

Hoe werkt de beschikbare premieregeling?

Bij deze regeling wordt er niet gekeken naar het loon. Binnen deze pensioenregeling gaat het erom hoeveel premie een werkgever wil of kan afdragen voor de werknemer. De werkgever draagt het premiebedrag af en deze betalingen worden opgespaard. Wanneer de pensioendatum dan is bereikt, dan kan dit opgespaarde kapitaal worden aangesproken voor periodieke uitkeringen. Steeds meer werkgevers kiezen voor deze pensioenregeling, vooral omdat er dan een optimale controle over de kosten bestaat. Het nadeel voor de werknemer is wel dat er een slecht inzicht bestaat in het uiteindelijke pensioenbedrag dat zal worden uitgekeerd. Ieder jaar zal de werkgever wel aangeven welke premie er zal worden afgedragen. Dit kan een vast bedrag zijn, maar het kan ook een percentage van het inkomen zijn.

Is een pensioenregeling van een werkgever verplicht?

Veel mensen vinden het normaal dat het pensioen is geregeld via de werkgever, maar dit is zeker niet altijd het geval. Voor de meeste werkgevers is het namelijk niet verplicht om de werknemers aan te bieden deel te nemen aan een pensioenregeling. Een werkgever hoeft dan ook geen pensioenregeling te organiseren wanneer hij of zij dit niet wil. Het wordt een ander verhaal wanneer de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van de cao die van toepassing is. In dit geval is het namelijk wel verplicht.