Ontslag werknemer door verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer een werknemer ontslagen wordt wegens een verstoorde arbeidsrelatie, dan wil dit zeggen dat de onderlinge relatie tussen de werkgever en de werknemer onherstelbaar verstoord is geraakt. Het komt voor dat een werknemer direct na het aannemen van de baan al merkt dat de relatie met de werkgever niet is zoals deze zou moeten. Het is immers zo dat er niet altijd een persoonlijke klik hoeft te bestaan tussen twee personen. Wanneer werkgever en werknemer elkaar van begin af aan eigenlijk niet mogen, dan kan dit op een bepaald moment zorgen voor ernstige onderlinge problemen waar niet meer uit te komen is. Het kan natuurlijk ook zijn dat de relatie altijd goed is geweest, maar dat een conflict ervoor heeft gezorgd dat een goede samenwerking niet langer mogelijk is. In dit geval is er bij ontslag sprake van een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

Ontslag wanneer een verdere samenwerking niet mogelijk is>

In bepaalde gevallen is het niet erg wanneer er geen goede band tussen een werkgever en een werknemer is. Er zijn bedrijven waarin de werknemers de werkgever nauwelijks zien. Het hoeft dan ook niet te zorgen voor problemen wanneer de band onderling niet goed is. Als er wel een goede communicatie nodig is tussen de werkgever en de werknemer, en de twee partijen hebben relatief vaak met elkaar te maken, dan kan het toch op een punt komen dat de partijen niet meer met elkaar overweg kunnen. Dit is niet alleen onprettig voor de twee partijen, maar het kan ook zorgen voor overlast voor andere medewerkers. Wanneer een verdere samenwerking op goede voet niet meer mogelijk is, dan heeft de werkgever geen andere keuze dan de medewerker wegens de ontstane verstoorde arbeidsrelatie te ontslaan.

Afspraken maken met betrekking tot het ontslag

Als er een verstoorde arbeidsrelatie bestaat, dan is het in de meeste gevallen zo dat de beide partijen er last van hebben. De werknemer voelt zich vaak ook niet meer prettig in de functie. Het is hierdoor vaak mogelijk om onderling afspraken te maken met betrekking tot het ontslag, eventueel onder de leiding van een mediator. Als de werkgever en de werknemer tot goede afspraken kunnen komen over het ontslag, dan kan het ontslag worden geregeld zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV. Dit is dan ook zeker waar de werkgever de voorkeur aan geeft. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De werkgever stelt de eerste versie op, maar de werknemer mag een tegenvoorstel doen wanneer deze zich niet volledig kan vinden in de afspraken. Er is uiteindelijk voor beide partijen ruimte om over de afspraken te onderhandelen.

Naar de kantonrechter of het UWV

Het komt voor dat de werkgever en de werknemer er samen gewoon niet uit kunnen komen, waardoor de vaststellingsovereenkomst geen optie meer is. Er moet dan een ontslagprocedure worden gestart bij de kantonrechter als de medewerker gewoon nog in dienst is. Is de medewerker wel in dienst, maar is deze al langdurig ziek? Dan moet deze ontslagprocedure worden gestart bij het UWV. Uiteindelijk zal de kantonrechter of het UWV bepalen of het ontslag mag plaatsvinden.