Ontslag wegens verwijtbaar handelen werknemer

Ontslag wegens verwijtbaar handelen komt voor wanneer er sprake is van weigering van een functie die als vervangende functie wordt aangeboden door de werkgever, wanneer er sprake is van een ernstige misdraging op de werkvloer of wanneer de werknemer zelf ontslag neemt. In de basis komt het erop neer dat een ontslag wegens verwijtbaar handelen terecht is wanneer de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het ontslag. Als u ontslag wegens verwijtbaar handelen krijgt van uw werkgever, dan is het belangrijk dat dit wel terecht is. Het is namelijk zo dat u geen recht heeft op een WW-uitkering wanneer het gaat om een ontslag wegens verwijtbaar handelen.

Een andere functie weigeren

Het komt voor dat een functie niet langer kan worden voortgezet binnen een bedrijf. Hierbij kan het zijn dat het werk wordt overgenomen door een machine of bijvoorbeeld dat het werk terugloopt, waardoor de functie overbodig wordt. De werkgever moet dan in eerste instantie op zoek naar een andere functie binnen het bedrijf voor de werknemer, zodat kan worden voorkomen dat de werknemer moet worden ontslagen. Als de medewerker weigert om deze nieuwe functie aan te nemen, dan is er voor de werkgever geen andere mogelijkheid dan om de werknemer te laten gaan. De huidige functie houdt op te bestaan en een andere functie wil de werknemer niet. Als het ontslag dan valt, dan is dit wegens verwijtbaar handelen van de werknemer. Deze heeft immers de oplossing van de werkgever geweigerd.

Wanneer de werknemer zich ernstig heeft misdragen

In diverse situaties kan er sprake zijn van een ontslag wegens verwijtbaar handelen door een misdraging. Als de werknemer zich ernstig heeft misdragen op het werk en u wordt hierdoor ontslagen, dan gaat het om een verwijtbaar ontslag. Hierbij kan het onder meer gaan om seksuele intimidatie, om fraude of diefstal of bijvoorbeeld door het voortdurend uitlokken van ruzies onder collega’s. Wanneer de werknemer structureel niet op tijd op het werk verschijnt en u zich ook structureel niet aan andere afspraken houdt, dan kan er op den duur ook sprake zijn van een verwijtbaar ontslag wegens misdraging.

Als de werknemer zelf de baan opzegt

De werknemer heeft ook geen recht op een WW-uitkering wanneer u zelf uw baan opzegt. Als de werknemer ontslag neemt in plaats van ontslag krijgt, dan komt de uitkering van het UWV te vervallen. In de meeste gevallen is het zo dat een medewerker pas ontslag neemt wanneer er een andere baan is gevonden, waardoor een uitkering niet nodig is. Toch komt het ook voor dat iemand ontslag neemt zonder een nieuwe baan te hebben. Het gaat hier om een verwijtbaar ontslag, want de werknemer is zelf verantwoordelijk voor het ontslag. Er is wel een uitzondering. Als de werknemer ontslag heeft genomen als gevolg van onredelijk handelen van de werkgever, dan kan de werknemer proberen om dit aan het UWV te bewijzen. Als het UWV van mening is dat de werkgever daadwerkelijk onredelijk heeft gehandeld, waardoor een verdere samenwerking niet mogelijk was, dan kan het UWV beslissen dat er wel recht op een WW-uitkering bestaat.

Toch een WW-uitkering aanvragen

Het is altijd mogelijk om een WW-uitkering aan te vragen, ook bij een verwijtbaar ontslag. Het UWV beoordeelt iedere aanvraag voor deze uitkering en wanneer er sprake is van verwijtbare werkloosheid, dan kan het UWV bekijken of er verzachtende omstandigheden kunnen worden gevonden. Wanneer dit het geval is, dan kan worden besloten om u toch een WW-uitkering aan te bieden, geheel of gedeeltelijk. In de meeste gevallen is het zo dat de werknemer het in het eerste half jaar moet doen met slechts een halve WW-uitkering en hierna krijgt u een volledige uitkering.