Verzekeringsrecht ondernemers

Als ondernemer heeft u regelmatig te maken met verschillende verzekeringen. Soms bent u verplicht verzekert of u bent uzelf ervan bewust dat dit soort verzekeringen steeds vaker nodig zijn. Als u een bepaalde verzekering nodig heeft dan krijgt u vaak te maken met verschillende polisvoorwaarden. Het is hierdoor vaak lastig om bijvoorbeeld een bepaalde beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een verzekering niet de juiste dekking biedt voor uw bedrijf. Natuurlijk is het wel van belang dat u de verzekering ook echt kunt gebruiken zodra dit nodig is. Wij kunnen u inzicht geven in de polisvoorwaarden en welke verzekering van belang is in uw situatie.

Geschillen met uw verzekeraar

Ondanks dat u een verzekering heeft zal een verzekeraar er bijna altijd wat aan proberen te doen om te voorkomen dat u een financiële vergoeding krijgt. Ze gooien het vaak op de kleine lettertjes of ze beweren spontaan dat uw schade niet geclaimed kan worden. Meestal ontvangt u een standaard afwijzingsbrief en de juristen binnen ons team kunnen uw verzekeraar hierop direct aanspreken. Een jurist kan bewijzen dat uw claim ten onrechte geweigerd is. Daarnaast kan er natuurlijk ook een geschil ontstaan omdat het bedrag dat wordt uitbetaalt te laag is. Onze juristen kunnen u helpen om een verzekering hierop aan te spreken. Als het echt nodig is dan wordt het geschil zelfs aangevochten via de kantonrechter.

Uw bedrijf wordt zelf aansprakelijk gesteld door de verzekeraar

Het gebeurt heel vaak bij een bedrijfsongeval dat een verzekering besluit geen geld uit te keren omdat u zelf aansprakelijk zou zijn. Het kan ook gebeuren dat u niet verzekerd bent omdat de schade veroorzaakt wordt door een derde. Onze juristen kunnen u dan eventueel helpen om de schade te verhalen bij een derde partij. Als dit niet mogelijk is dan worden de polisvoorwaarden eens goed onder de loop genomen. Er wordt gekeken waarom u eigenlijk geen recht zou hebben op een vergoeding. Deze uitspraak kan vervolgens via het verzekeringsrecht worden aangevochten. Soms kan er een schikking worden aangeboden, maar als wij zeker weten dat er meer uit te halen is dan gaat deze uiteraard door. Een verzekeraar kan dan later alsnog aansprakelijk zijn voor de kosten.