Volgt de overheidsinstantie een negatief Bibob-advies op?

De Wet Bibob wordt toegepast als u een bepaalde vergunning aanvraagt. De overheidsinstantie waarbij u de aanvraag indient moet bepalen of het veilig is om de vergunning aan u te verstrekken of dat het mogelijk is dat u de vergunning zal misbruiken voor criminele activiteiten. Wanneer de overheid zelf geen heldere conclusie kan trekken uit de basisgegevens die u bij de aanvraag heeft ingevuld, dan wordt Bureau Bibob ingeschakeld om nader onderzoek te doen. Wanneer Bureau Bibob aan de hand van dit onderzoek een negatief advies uitbrengt aan de overheidsinstantie, dan betekent dit dat de conclusie luidt dat er een ernstig gevaar bestaat dat u de vergunning zal misbruiken voor criminele doeleinden.

U ontvangt eerst een voornemen

Bureau Bibob doet het nadere onderzoek en de overheid zal dan ook snel meegaan in het advies van Bureau Bibob. Als het gaan om een negatief advies, dan zal de overheid u hiervan op de hoogte stellen. Dit wil zeggen dat u een brief ontvangt waarin de overheidsinstantie aangeeft dat deze van plan is om de vergunningsaanvraag af te wijzen. Hierbij zal de overheidsinstantie ook vermelden waarom dit zo is. Een vergunningsaanvraag mag namelijk niet zomaar worden afgewezen, maar moet goed gemotiveerd worden. Het bericht dat u ontvangt van de overheidsinstantie wordt een voornemen genoemd. De overheidsinstantie is namelijk ‘van plan’ om de vergunning niet te verstrekken, maar er is nog geen definitieve beslissing. Dit heeft te maken met het feit dat u nog de kans krijgt om kenbaar te maken dat u het niet eens bent met het betreffende voornemen.

Een zienswijze indienen

Als u bericht heeft ontvangen dat de gemeente van plan is om uw aanvraag af te wijzen, dan mag u aangeven dat u het hier niet mee eens bent. Dit doet u door een zogenaamde zienswijze in te dienen. Dit is in feite een brief waarin u argumenten benoemt die ervoor zouden kunnen zorgen dat de overheidsinstantie toch anders beslist.

Wat gebeurt er na het indienen van de zienswijze?

Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, dan zal de overheidsinstantie naar uw argumenten kijken. Op basis hiervan kan de overheidsinstantie twee beslissingen nemen. Op de eerste plaats kan het zijn dat de overheidsinstantie besluit om met uw genoemde argumenten rekening te houden en de vergunning alsnog te verstrekken. Op de tweede plaats kan het zijn dat de overheid geen rekening houdt met de argumenten, waardoor het voornemen wordt uitgevoerd en u de vergunning niet zal ontvangen. In de praktijk betekent dit dus eigenlijk dat de overheidsinstantie niet altijd direct het negatieve Bibob-advies opvolgt. Er bestaat een mogelijkheid dat de vergunning toch wordt verstrekt na een negatief Bibob-advies, wanneer u met goede argumenten komt waar de overheidsinstantie rekening mee wil houden.