Wanneer heb ik contact met een piketadvocaat?

Er komen bij een zaak meerdere momenten voor waarbij u tegenover de rechter en / of de rechtercommissaris komt te staan. Bij deze momenten kan de piketadvocaat u bijstaan. De piketfase begint op het moment dat er een piketmelding wordt gedaan voor u, waarna de dienstdoende piketadvocaat zo snel mogelijk naar de locatie zal komen waar u wordt verhoord. U kunt een gesprek met de piketadvocaat houden voordat u inhoudelijk wordt verhoord. In deze fase kunt u ook uw recht op een piketadvocaat opzeggen. In dat geval heeft u pas weer recht op bijstand van deze advocaat wanneer er sprake is van inverzekeringstelling. Het is dan ook belangrijk om hier goed over na te denken.

Tijdens de inverzekeringstelling

De tijd gaat lopen vanaf het moment dat u daadwerkelijk wordt aangehouden. Vanaf dat moment kan er de komende 3 dagen plus 15 uren sprake zijn van inverzekeringstelling, waarbij u dus niet naar huis mag. Binnen deze tijd moet u aan de rechtercommissaris worden voorgeleid en wanneer dit plaatsvindt zal de piketadvocaat voor u het woord doen. De inverzekeringstelling kan met drie dagen worden verlengd, waarna kan worden bepaald of u langer moet worden vastgehouden. Dit zou dan voor de duur van 14 dagen maximaal zijn. Het komt voor dat u hierdoor meerdere keren voor de rechtercommissaris geleid moet worden en deze keren staat de piketadvocaat u bij om voor u te spreken.

De duur van de bewaring

Na de inverzekeringstelling kan een periode van bewaring volgen, welke maximaal 14 dagen duurt. Wanneer het nodig wordt geacht om u nog langer vast te houden, dan gaat de tijd over in gevangenhouding. Voordat hiertoe wordt besloten wordt u eerst weer verhoord in de raadkamer en de piketadvocaat is hierbij aanwezig. De gevangenhouding heeft een duur van 30 dagen, maar men heeft het recht om deze periode tweemaal met 30 dagen te verlengen, dus maximaal 90 dagen. Als er steeds opnieuw wordt verlengd, dan moet dit meerdere keren worden bepaald. Uw piketadvocaat zal hier steeds bij aanwezig zijn. Het komt ook voor dat er direct wordt besloten om de tijd te verlengen tot 60 of 90 dagen, waardoor u niet opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank hoeft te verschijnen.

De inhoudelijke verdediging

Uiteindelijk zal er een zitting plaatsvinden en dit is het moment waarop de strafzaak waarvoor u vast bent gehouden inhoudelijk zal worden behandeld. Dit kan gebeuren bij een enkele rechter, ook wel een politierechter, of bij de meervoudige kamers, waarbij de zaak wordt behandeld door meerdere rechters. Tijdens deze zitting zal de piketadvocaat wederom voor u het woord doen. Dit wil zeggen dat de piketadvocaat de zogenaamde inhoudelijke verdediging voor u zal voeren.

Meerdere bezoekmomenten

Als u vast wordt gehouden, dan zal de piketadvocaat u op meerdere momenten komen bezoeken. Hiervoor worden meerdere afspraken voor gereserveerd, zodat de advocaat samen met u alles kan bespreken voor de zaak en de uiteindelijke zitting. U zult dan ook veel contact hebben met de piketadvocaat wanneer u wordt vastgehouden tot de zitting.