Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval?

Er kan worden gesproken van een arbeidsongeval wanneer iemand te maken krijgt met een ongeval dat plaatsvindt op de werkvloer. Wanneer u tijdens werktijd een ongeval krijgt, dan kunt u de schade in veel gevallen op de werkgever verhalen, maar hierbij zijn uiteraard wel enkele voorwaarden van toepassing. Het is zo dat u de schade als gevolg van het ongeval moet hebben geleden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden die u met de werkgever overeen bent gekomen voor de functie. Daarnaast is het zo dat de werkgever moet kunnen worden verweten dat deze onvoldoende maatregelen heeft genomen om het arbeidsongeval te voorkomen.

De melding bij de arbeidsinspectie

De meest uiteenlopende arbeidsongevallen, ook wel bedrijfsongevallen, komen voor. Het kan zijn dat u schade oploopt door een ongeval met een machine, door een aanrijding door een heftruck, door een val van hoogte of bijvoorbeeld door het tillen van iets dat gewoonweg te zwaar is. Als er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden waarbij u schade dan wel letsel heeft opgelopen, dan is het uw werkgever verplicht om dit bedrijfsongeval bij de Arbeidsinspectie te melden. Om deze reden is het altijd belangrijk om direct melding van het ongeval te maken bij uw werkgever, zodat deze de melding kan doorzetten naar de arbeidsinspectie.

Het aanleveren van bewijzen bij een gerechtelijke procedure

Een werkgever kan er zelf voor zorgen dat u een passende schadevergoeding ontvangt, echter, in de praktijk komt het vaak voor dat er een gerechtelijke procedure wordt gestart. Wanneer dit het geval is, dan zal eerst moeten worden vastgesteld dat u de schade daadwerkelijk heeft opgelopen tijdens het werk en de reguliere uitvoering van uw taken. Ontkent uw werkgever dit? Dan is het aan u de taak om bewijsstukken aan te leveren. De schriftelijke meldingen van het bedrijfsongeval, welke u heeft gedaan bij uw werkgever, bij uw huisarts en / of een bedrijfsarts, zijn hierin belangrijke bewijsstukken.

Het gerechtshof neemt de beslissing

Het gerechtshof zal de zaak uiteindelijk beoordelen en de rechter zal een uitspraak doen. Als werknemer met schade dan wel letsel is het uw taak om de rechter met bewijsstukken te overtuigen van het feit dat uw werkgever aansprakelijk is. Wanneer u een ongeval heeft gehad op de werkvloer, maar eerst nog enkele weken heeft gewerkt totdat u de ziektewet in bent gegaan wegens opgelopen schade, dan zal de rechter in veel gevallen oordelen dat het niet aannemelijk is dat de schade een direct gevolg van het ongeval is. U heeft immers nog een tijd doorgewerkt en bent veel later pas de ziektewet in gegaan. Wanneer het ongeval dan niet is gemeld op het moment van het ongeval zelf, dan wordt het voor u erg lastig om te bewijzen dat uw werkgever verantwoordelijk is en aansprakelijk moet worden gesteld.

Een dossier aanmaken

Wanneer u te maken krijgt met een bedrijfsongeval, dan is het belangrijk om vanaf het eerste moment alles schriftelijk vast te leggen, zodat u een goed dossier heeft om tijdens een gerechtelijke procedure aan te bieden aan de rechter als bewijs. Zeker wanneer u als gevolg van het arbeidsongeval altijd (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zult blijven is de schadevergoeding die u kunt krijgen van de werkgever aanzienlijk. U heeft hier alleen recht op wanneer u daadwerkelijk kunt aantonen dat uw werkgever aansprakelijk is.