Wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

Er is sprake van een beroepsziekte wanneer een aandoening of ziekte een direct gevolg is van het uitvoeren van werkzaamheden. Er kan van een beroepsziekte worden gesproken wanneer iemand lange tijd met bepaalde middelen of stoffen heeft gewerkt en hierdoor een ziekte of een aandoening heeft ontwikkeld.

Wat voor beroepsziekten komen voor?

De meest uiteenlopende beroepsziekten komen voor. Het werken met asbest is vaak het eerste waaraan wordt gedacht wanneer er wordt gesproken van een beroepsziekte, maar dit is zeker niet de enige beroepsziekte. Als iemand ontspannen raakt, ofwel een burn-out krijgt, als gevolg van de werkdruk dan wordt er ook gesproken van een beroepsziekte. Daarnaast kunt u ook denken aan onder meer psychische klachten en klachten als gevolg van chronische overbelasting op het werk.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

De werkgever kan in veel situaties aansprakelijk worden gesteld voor de betreffende schade die de werknemer als gevolg van de beroepsziekte lijdt. Er moet wel kunnen worden aangetoond dan de beroepsziekte daadwerkelijk is ontstaan door het uitoefenen van de werkzaamheden die bij de functie van de werknemer horen. Daarnaast is het zo dat moet worden aangetoond dat de werkgever niet in voldoende mate heeft voldaan aan de zorgplicht voor werkveiligheid.

Wat zijn de meest voorkomende beroepsziekten?

Overal ter wereld komen beroepsziekten voor en deze zijn verschillend in diverse landen. Wanneer we kijken naar de beroepsziekten die in Nederland het meest voorkomen, dan zien we de volgende vijf beroepsziekten het meest voorkomen: Huidaandoeningen, Aandoeningen aan het zenuwstelsel, long- en luchtwegaandoeningen, burn-out en RSI.

Hoe wordt bepaald of de werkgever aansprakelijk is?

Er zullen bewijsstukken moeten worden aangedragen door de werknemer die aantonen dat de aandoening of de ziekte is ontstaan door het uitvoeren van de werkzaamheden die bij de functie horen. Anderzijds heeft de werkgever uiteraard het recht om bewijsstukken aan te leveren die aantonen dat de werkgever wel aan de zorgplicht voor werkveiligheid heeft voldaan. Uiteindelijk zal de rechter bij een gerechtelijke procedure een besluit nemen op basis van alle bewijsstukken. Wanneer een werkgever alles heeft gedaan om te voorkomen dat een medewerker ziek wordt, dan zal deze niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer de werkgever wel stappen heeft ondernomen, maar meer maatregelen had kunnen nemen, dan wordt deze in de meeste gevallen wel aansprakelijk gesteld.

Wat gebeurt er als de werknemer arbeidsongeschikt wordt?

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard door een beroepsziekte, en de werkgever wordt hiervoor aansprakelijk gesteld, dan zal er een schadevergoeding uitbetaald moeten worden aan de werknemer. De inkomensschade die de werknemer oploopt is in de meeste gevallen aanzienlijk. Hier zal de werkgever een vergoeding voor moeten aanbieden.