Wanneer is er sprake van inverzekeringstelling?

Als u wordt aangehouden als verdachte van een strafbaar feit, dan mag de politie u maximaal 15 uur vasthouden voor verhoor en onderzoek, namelijk zes uren standaard en negen uren voor de nacht. Wanneer u niet meewerkt aan het onderzoek, dan mag deze tijd nog met zes uren worden verlengd. Als de maximale tijd voor verhoor en onderzoek is verstreken, dan kan de officier van justitie besluiten om u in verzekering te stellen. Dit kan voor de duur van drie dagen en deze periode mag met nog eens drie dagen worden verlengd. Als verdachte in de strafzaak heeft u niet het recht om tegen deze beslissing in beroep te gaan of om bezwaar te maken. Wel is het zo dat u binnen een tijdsbestek van 3 dagen plus de verhoor en onderzoek tijd voorgeleid moet worden voor de rechtercommissaris. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld om uw beklag te doen wanneer u van mening bent dat er bij uw aanhouding en de inverzekeringstelling onrechtmatig is gehandeld.

Wanneer is inverzekeringstelling toegestaan?

Inverzekeringstelling is toegestaan wanneer voorlopige hechtenis voor het betreffende strafbare feit is toegestaan. Als dit is niet toegestaan, dan betekent dit dat inverzekeringstelling niet is toegestaan. Uiteraard kan uw advocaat voor u controleren in hoeverre dit van toepassing is.

Een verlenging van de duur van verhoor en onderzoek

Wanneer u als verdachte van een strafbaar feit wordt aangehouden, dan begint de tijd te lopen vanaf het moment dat u de locatie van verhoor heeft bereikt. De weg hier naartoe telt dus nog niet mee. U kunt zes uur verhoord worden en deze periode mag worden verdubbeld onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u besluit om uw identiteit niet te delen met de politie. De tijd tussen middernacht en negen uur in de morgen wordt niet meegerekend. Dit betekent dat u maximaal 15 uur mag worden vastgehouden, of 21 uur wanneer de standaard tijd voor verhoor en onderzoek wordt verdubbeld. Als de politie meer tijd nodig heeft voor verhoor en onderzoek, en een voorlopige hechtenis behoort tot de mogelijkheden, dan kan de politie kiezen voor de inverzekeringstelling. In dit geval heeft u vanaf het moment van het in verzekering stellen recht op een advocaat wanneer u dit wenst.

Waar is inverzekeringstelling voor bedoeld?

Inverzekeringstelling kan bedoeld zijn omdat de politie bang is dan u op de vlucht slaat of omdat de politie bang is dat u op vrije voeten het onderzoek gaat dwarsbomen. Daarnaast kan inverzekeringstelling ook bedoeld zijn om u met getuigen te confronteren of om nader verhoor te voeren. In alle gevallen is het zo dat de inverzekeringstelling uitsluitend toegepast mag worden om het nodige onderzoek af te kunnen ronden.

De dagvaarding

De dagvaarding ontvangt u om meerdere redenen. Deze dagvaarding, een geelgekleurd juridisch document, geeft op de eerste plaats aan waar u van wordt verdacht. Hierbij staat ook vermeld waar en wanneer u het strafbare feit gepleegd zou hebben. Er staat in weergegeven op welke datum u zich dient te melden bij de rechtbank en voor welke soort rechter dit zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld een kinderrechter, een politierechter, een kantonrechter of bijvoorbeeld een meervoudige kamer zijn.

Wanneer is inverzekeringstelling toegestaan?

In de praktijk is het zo dat inverzekeringstelling vrijwel uitsluitend mogelijk is wanneer het gaat om een strafbaar feit waarbij de straf bij veroordeling meer dan vier jaar gevangenisstraf bedraagt. Het gaat dan om strafbare feiten zoals moord en doodslag, met vervalsen of namaken van geld, bigamie, valsheid in geschrifte, ontucht, mensenhandel, meineed en openlijke geweldpleging.