Wanneer is er sprake van een strafblad?

Een strafblad wordt alleen in de volksmond een strafblad genoemd. Officieel is het namelijk een Uittreksel Justitiële Documentatie. U wordt in deze documentatie opgenomen wanneer u een misdrijf of een overtreding heeft begaan. Er wordt in dit geval gezegd dat u een strafblad heeft.

Hoe lang heb ik een strafblad?

Hoe lang u in de betreffende documentatie opgenomen blijft, en dus een strafblad heeft, is afhankelijk van het feit waar u zich schuldig aan heeft gemaakt. Wanneer u een overtreding heeft begaan, dan geldt er in de meeste gevallen een registratie in de documentatie van vijf jaren. Wanneer u tot een taakstraf, tot een geldboete van categorie drie of hoger of een vrijheidsstraf bent veroordeeld, dan geldt er een registratietermijn in de documentatie van tien jaren. Voor misdrijven is de termijn aanzienlijk langer. Wanneer u een misdrijf heeft gepleegd, dan blijft de registratie in de documentatie dertig jaren bestaan. Wordt u tot een vrijheidsstraf van enkele jaren, en tenminste van drie jaren, veroordeeld? Dan wordt het aantal jaren van deze specifieke straf nog bij deze dertig jaren opgeteld. Staat er meer dan acht jaar gevangenisstraf op het gepleegde strafbare feit? Dan wordt de registratie in de documentatie met tien jaren verlengd. Dan zijn er nog diverse strafbare feiten waarvoor een uitzondering wordt gemaakt en waarbij geldt dat u levenslang een strafblad houdt, ook wanneer u de straf heeft uitgezeten. Dit geldt bijvoorbeeld voor zedenzaken.

Hoe weet ik of ik een strafblad heb?

Het hebben van een strafblad, ofwel een registratie in de Uittreksel Justitiële Documentatie, is natuurlijk erg vervelend. Het zorgt voor de meeste personen voor extra lasten in het leven. Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn om een baan te vinden. In de meeste gevallen weet u zelf of u een strafblad heeft of niet, maar het komt voor dat iemand dit niet weet. Is het bij u niet bekend of u een strafblad heeft en wilt u dit wel weten? Dan kan er bij de griffie van de rechtbank een verzoek worden ingediend. Dit kan bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst of bij de griffie van de rechtbank in uw eigen woonplaats. Wanneer u een dergelijk verzoek indient, dan dient u hierbij uw naam, uw adres en uw telefoonnummer te vermelden. Daarnaast is het nodig om een kopie mee te sturen van uw legitimatiebewijs.

Wat gebeurt er na het indienen van het verzoek?

Als u een verzoek heeft ingediend om erachter te komen of u een strafblad heeft of niet, dan krijgt u een brief van de rechtbank waarbij u het verzoek heeft ingediend. In deze brief vindt u een uitnodiging voor het inzien van het uittreksel waarin staat of u een strafblad heeft of niet. Het is dus niet zo dat u per post wordt medegedeeld of u een strafblad heeft of niet. U kunt na het ontvangen van deze brief op de uitnodiging in gaan en het uittreksel bekijken om uit te zoeken of u een strafblad heeft. U dient hiervoor wel een kleine vergoeding te betalen.