Wanneer is een werkgever bij een verkeersongeval aansprakelijk?

Het komt voor dat een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld wanneer een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval. In andere situaties is de werkgever totaal niet aansprakelijk te stellen. Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval wanneer u naar het werk reist of vanaf het werk naar huis reist, dan is de werkgever hiervoor in geen geval aansprakelijk. Hierbij maakt het niet uit van welk vervoermiddel u gebruik maakt. Zelfs wanneer u loopt en wordt aangereden is de werkgever niet aansprakelijk. Ook wanneer u moet overwerken en hierdoor in het donker naar huis moet rijden is de werkgever niet aansprakelijk.

Ongevallen tijdens werktijd

Vraagt uw werkgever u om tijdens werktijd even naar de bakker te rijden om gebak op te halen voor de viering van een verjaardag in de pauze, en krijgt u tijdens dit ritje een ongeluk? In dit geval vindt het ongeval plaats tijdens werktijd en maakt u een ritje voor uw werkgever. De werkgever is in dit geval wel aansprakelijk. Ook is het zo dat de werkgever een verzekering moet hebben afgesloten voor personeel dat tijdens werktijd moet deelnemen aan het verkeer. De werkgever moet ervoor zorgen dat een werknemer zelf een goede verzekering af kan sluiten wanneer er voor dit specifieke verkeer gebruik moet worden gemaakt van het eigen vervoer.

Uitzonderingen woon-werkverkeer

Het komt wel voor dat een werkgever aansprakelijk wordt gesteld wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de rit van huis naar het werk. In de bouw bijvoorbeeld komt het vaak voor dat de medewerkers werken op landelijke basis. Hierdoor komt het ook voor dat zij soms wel twee uur naar hun werkplek moeten rijden, terwijl het bedrijf waarvoor zij werken in hun eigen woonplaats te vinden is. Wanneer er tijdens een dergelijke lange rit een ongeval plaatsvindt, dan kan de rechter tijdens een gerechtelijke procedure wel besluiten dat de werkgever aansprakelijk is. De rechter is van mening dat de rit moet worden gezien als rit voor het werk in plaats van een rit in het kader van woon-werkverkeer vanwege de grote afstand die moet worden afgelegd. Om deze reden zal de werkgever aansprakelijk gesteld worden.

Een verzekering voor verkeersongevallen

Werkgevers die dagelijks of regelmatig personeel op de weg hebben rijden horen te zorgen voor een goede verzekering voor het geval er een ongeval plaatsvindt. Wanneer een medewerker op de weg letsel oploopt als gevolg van een ongeval, dan zal de schade door de verzekeringsmaatschappij worden uitgekeerd. Wanneer een taxibedrijf niet heeft gezorgd voor een goede verzekering van de werknemers die letsel oplopen op de weg, dan wordt de werkgever zelf aansprakelijk gesteld. Deze had immers kunnen weten dat het risico op een ongeval met letsel dagelijks aanwezig is.